Snutteradio

Share

Etter at Valle Radio var på besøk hos NRK Sørlandet, burde eg kanskje ikkje skrive det eg nå skal skrive, for vi vart mottekne av distriktsredaktøren og synte rundt på beste måte. Men eg vel å skrive det i beste meining.

Det gjeld musikken i kanalen, særleg i P1, men til dels og i P2. Desse kanalane kan ein høyre i heile landet, NRK Klassisk er bare i byane og via satelitt. I dag fekk eg ein kommentar frå ein som les bloggen min:

Kan du ikkje skrive litt om NRKs musikkvalg. NRKs musikkvalg er til å grine av. Dei terper hjelpe meg dei same songane dag ut og dag inn, og det stavast K-J-E-D-E-L-I-G. Eg er LEI av hu der som har tatt på seg sine fineste klær. Eg pleide å like reiseradioen, men det er trist nå. Det blir stadig meir snutterisme og korte ting på NRK, lite substans om vi ikkje tar dei der ‘diskusjons’-programma der dei slåst for livet med ord med …

No likar eg godt å arbeide utan musikk når eg sit ved datamaskinen. Men når eg køyrer mellom Valle og Mandal fredagane og mandagane, høyrer eg på NRK. Norgesglasset og Her og nå er program til å verte klok av, fredagens Rett på er meir i klasse med det som vert skildra ovanfor.

Eg las i dag ein annan stad at NRK har slutta å starte sundagen med Ja vi elsker, eller var det Gud signe vårt dyre fedreland. (Eg er sjeldan vaken på den tida, så eg er ikkje heilt sikker på kva for ein av dei det var.) Dei meiner visst at norske songar er det nok av når ein tek med Sangtimen og Salmer til alle tider. Eg er nok ein av dei som er sterkt usamd i det. Dei programma er alt for små oasar i programflatene sine dunke-dunke-musikkprogram, etter min smak. Så eg skriv gjerne under på ønsket om å få fleire program med substans i eteren og meiner vel at samanlikna med NRK klarar Valle Radio seg i det store og heile godt med sin programprofil.