Nynorsk i kyrkja

Share

I dag kom eg til å sjå på nettsidene til kirken.no. Otredal prosti er skrive på bokmål, sjølv om eit fleirtal av kyrkjelydane som ikkje er nøytrale i målform, er nynorskspråklege. Når ein så kjem til Valle og Hylestad kyrkjelyd, så er den omtalt på bokmål som Valle og Hylestad kirkelige fellesråd. Der heiter det: “Valle og Hylestad kirkelige fellesråd har følgende menigheter.”
Sjå http://www.kirken.no/?event=showCouncils&pFellesId=f0940 sjølv om du vil.

Eg har fått kritikk for at setesdalswiki har artiklar på bokmål, det toler eg, for nettstaden er open for artiklar på begge målføre. Men eg hadde tenkt at når kyrkjelyden i Valle og Hylestad er nynorsk, så bør nettstaden kirken.no spegle det. Det gjer dei ikkje. Når så ein skribent på lokalhistoriewiki tek seg tid til å skrive om Valle og Hylestad kirkelige fellesråd, fordi det står slik på nettsidene til kirken.no, ser ein korleis det kan verte.
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Valle_og_Hylestad_kirkelige_fellesr%C3%A5d

Etter å ha oppdaga det, vart tankane mine ikkje heilt snille, for eg kom til å hugse på diskusjonen som gjekk for nokre år sidan der Agder Bispedømmekontor helst ville skrive bokmål til alle, uavhengig av kva målform det lokale fellesrådet nytta. Dei fekk jo eit rimeleg kontant svar og påbod om å skrive nynorsk, slik mållova krev det. At nettstaden kirken.no lid under same sjukdomen, er skuffande og irriterande. Om du som les bloggen har noko å forklare i høve dette, vil eg vere interessert i å få vite meir. Du kan sende ein epost til harhaugl (krøllalfa) gmail punktum com, så skal eg prøve å følgje opp denne saka på bloggen seinare.