Risikosport

Share

Det er mykje som er farleg i vår tid sjølv om «han stat», som dei sa i Nord-Norge lagar reglar for at livet skal kunne levast risikofritt. Men det gjeld ikkje lemen mellom Rysstad og Valle. Deira liv er ein risikosport nå i september. Ikkje bare er dei utsette for byttedyr som revar og rovfuglar. Ingen av dei fylgjer reglar laga av «han stat». I høve til desse gnagarane gjer heller ikkje bilistar noko særlig for å la lemen leve.

I kveld då eg kom oppover mot Valle, auka tettleiken med aktivitet på vegen kraftig etter Rysstad. Det aula og krekte frå høgre og venstre. Og i vegen låg det ihelkøyrde slektningar rimeleg tett. Bilen framom meg hadde eit visst bremsemønster, men eg trur sjåføren etter kvart gav opp. Når farten er opp mot lovleg grense, nyttar det ikkje å prøve å unngå dei, dei bare er der, ein får heller håpe at dei heldt seg på plass mellom hjula og ikkje kom innunder dei. Men stresset av å verte overkøyrd av bil etter bil må truleg vere til å døy av sjølv om ein kom levande frå kryssinga av Riksveg 9.

Også naturen vernar seg mot lemen. Dei åra det er lemenår, lagar graset eit som gjer at lemen ikkje fordøyer gras særleg godt, men heller døyr av det. Antibeitestoff trur eg han kalla det. Det høyrde eg i eit radioprogram ein dag. Då snakka dei med ein som hadde forska på slikt.

Her er det wikipedia har om lemen: http://no.wikipedia.org/wiki/Lemen

Og forskning.no tek livet av myter om lemen: http://www.forskning.no/artikler/2005/november/1125566057.47

Nysgjerrigper skriv dette: http://nysgjerrigper.no/Artikler/den-gaatefulle-sinnataggen

NRK Nordland har og ein artikkel: http://nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7244363

Men det får vere nok.