Valle Radio og Setesdalswiki

Share

I dag tok eg turen ned i radioen for å fange opp noko til Setesdalswiki i samband med sendinga der. Det var ein vellukka kveld, for eg fekk nye artiklar om Kåre Rike, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Torhild Sandnes, Elise Marie Kringen og Torleif Harstad.

I haust har eg tenkt om eg kunne skrive om sendingane våre på Setesdalswiki. Det gjev lenker til mange tilhøve når ein prøver å skrive referat frå ei sending. til no har eg skrive om dei vi har hatt i går og i dag, og det har gitt nokre lenker. Så dagen i dag har vore produktiv, og Setesdalswiki har vakse til 290 artiklar no.

I dag fekk eg ein epost frå Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd. Setesdalswiki vart starta etter Setesdalskonferansen 2009, ein tenkte å ha høve til å legge ut informasjon om næringsliv i regionen. Men dei som står for næringslivet har ikkje vore så aktive i å skrive, så det har gått noko tregt å få til vokster. No vonar ein at fleire skal verte med etter kvart, og Signe tenkte at ein kanskje kunne få til eit møte og snakke om dette for interesserte. Vi snakka litt om korleis ein kunne finne aktuelle skribentar.

Det fine med Setesdalswiki er at alle kan skrive. Men det har vore vanskeleg å få folk til å oppdage sida. No ville ho legge lenke til Setesdalswiki på Setesdal Regionråd sine heimesider. Så får vi sjå om det aukar med skribentar etter kvart.

Her er lenka til Setesdalswiki: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Hovedside