Sauesjå laurdag klokka 12

Share

Etter litt av kvart av plundring og kontakt med Helge fekk eg til slutt opp sendinga frå maskinen min i Mandal. Der kom eg akkurat inn då Bjørgulv T, Berg hadde ein prat med Leif Kvinlog frå Kjelleberg Terrasse, terrassen på Valle Motell. Leif var oppe forrige helg, og denne helga kom han opp att for å få med seg sauesjået. Kulturveka har vore ein suksess med eit variert program.

I ei lita bygd må mange folk stille opp. Og då dei spurde om kor gammalt sauesjået er, fekk dei svar frå Kina på SMS. Leif skulle ha suppe på menighetshuset etter at han hadde vore i radioen. Det høyrer med, meinte han.

Neste gjest var Mona Egeli, leiar for Småbruksprosjektet i Valle. Dei har tre som ligg ute for sal, og nokre kjem, men det tek tid. Folk må verte medvitne om kva som skjer når det ikkje lenger er lys i husa. Småbruksprosjektet går over tre år, ho er på kontoret onsdagar og torsdagar, stillinga hennar er bare 30%.

Så snakka Ørnulf Hasla med Gunvor Salvesen og Liv Bakke Kvinlog. Dei hadde vore på Sauedansen fredagskvelden, stort kalas. Då dei var på sauesjå eit år tidlegare, gjekk Bygdekvinnelaget tom for suppe før dei kom seg opp dit, det var ei katastrofe for opplevinga, for sauesjå utan suppe og lefse i Menighetshuset er ikkje noko sauesjå.

Veret i Valle skulle i følge yr.no vere vind med styrke 6 m/s og regnet skulle auke på. Slik opplevde dei det og då klokka var halv eitt. I fjor snødde det, veret er vanskeleg når ein har sauesjå fyrste helga i oktober. Kaffikoppen bles ned frå bordet på terrassen.

Ørnulf snakka deretter med Ulf Kjelleberg, som har flytta til Valle frå Oslo for å starte med golvbelegg, fliser og tapet. Han har våtromsertifikat. Det er strenge krav til godkjenning for å gjere slikt arbeid.

Deretter prata Bjørgulv med Jorunn Lund Harstad, sjefsbakaren i Valle kommuen. I dag selde ho eplekake og takkekaker. I tillegg er det loppemarknad for Valle Raude Kross. Mykje bøker, CD-ar, klede og sko. Prisane er låge, og ein kan og prute. I Valle er det ikkje så stor aktivitet, dei har besøksteneste til bygdeheimen kvar veke.

Musikken den tida eg høyrde på, var noko prega av veret. Sacramento hadde verpreg, og Bjøro Hålands Storms never last var jo god å høyre på i vinden denne dagen. Ein annan sang dei hadde funne fram var Gitarkameratene med Fisketur i øsende regnvær.

Torunn Charlotte Nyberg Lund informerte vidare om programmet. Neste post på programmet var gjeterhundkonkurranse klokka 13, den skulle vare ein liten time ut på sletta, og der ville ikkje publikum få anna enn regn i hovudet. Dertter skulle Setesdalsmuseet ha sentrumsvandring klokka 14:30.

Hans Andersen var neste intervjuobjekt: Hans Andersen sel spekepølse. Han har vore i Seljord, men elles mest på Sørlandet. Gråtass var bygd av eit engelsk firma etter andre verdskrigen, då var det vanskeleg med maling, men marinen hadde gråmaling, så då brukte ein det, og dermed kom namnet. Hans Andersen frå Arendal lever ikkje av å selge pølser, men koste seg med å treffe folk rundt på nokre slike arrangement.

I år var det kyr på utstillinga. Dexter-kyr er forholdsvis små og kan gå ute det meste av året. Likevel har dei god slaktevekt.

Så gjekk Bjørgulv inn på motellet, der prata han med eit par born som fortalde at folk hadde bada i Bjørnevatn i dag. Dei hadde haustferie der borna hadde stor aktivitet. Dei likte godt å sjå på firhjulingane på Sauesjået.

Det var eit lite gløtt frå sauesjåsendinga mellom klokka 12:15 og 13:15