Ti brev som aldri ble sendt

Share

Dette er eit kunstverk av Kjell Nupen. Kommunen kjøpte det og auksjonerar det bort i samband med innsamlingsauksjonen i haust. Pengane frå auksjonen vil gå til Flyktninghjelpen som eit bidrag til årets TV-aksjon. Flyktninghjelpen er ein norsk, uavhengig, humanitær organisasjon som gjev hjelp og vern til menneske på flukt frå krig.

Du finn bilete av kunstverket her: http://www.valle.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1782&Category.ID=1145

Siste bod før helga var på 2000 kroner.

Det spesiell med denne auksjonen er at du kan by i sendinga i Valle Radio komande onsdag frå klokka 18:00. Boda vert offentleggjorde, slik at du skal vite korleis auksjonen går. Om du vil by før sendinga i Valle Radio, må du kontakte Velkomstsenteret.

Du kan lese meir om Flykninghjelpen sitt arbeid her:
http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9496250

Og om du lurer på kven som har hatt TV-aksjonen gjennom åra, så har NRK sett opp ei liste her: http://www.nrk.no/programmer/tv/tv-aksjonen/1.5954585

Om Aust-Agder heiter det:
Bidrag i TV-aksjonens bøsser i 2009: 2.539.159,98 kr (2.746.234 kr i 2008)
Totalt bidrag per innbygger: 44,6 kr (47,12 kr i 2008)

Tala for Valle og Bykle har eg ikkje her no, men kanskje får vi vite det i sendinga onsdag.