Sangglede

Share

Gjennom åra eg har vore lærer i vaksenopplæringa har vi ofte prøvd å bruke sang som hjelpemiddel for å lære norsk. Av og til har vi dikta sangar sjølv, men etter at dei burmesiske flyktningane kom til Valle, har det blitt mindre av det, for dei syng på evangeliske melodiar som om klasseromet skulle vere Menighetshuset. Det er bare å finne fram songboka og kopiere opp gamle evangeliske sangar omsette frå engelsk, melodiane er minst like godt kjende mellom baptistar i Burma som mellom nordmenn i Norge.

Dei seinare åra har engelske evangeliske sangar fått stor utbreiing i Norge. Mange av dei har fått plass i salmebøkene og har vel og fortrengt tyske og danske salmer.

Ein slik sang er My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine; Ein dag kom Øystein på skulen og nynna på den melodien, han hadde høyrt den på ein DVD med Gaither Vocal Band og då han kom på skulen, prøvde han å finne dei akkordane som var brukte der, Snart nynna nokre av elevane med, og då kom spørsmålet til meg: Kva heiter den på norsk?

Her er teksten på engelsk, henta frå http://www.cyberhymnal.org/htm/m/j/mjesusil.htm

My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign.
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary’s tree.
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I’ll love Thee in life, I will love Thee in death,
And praise Thee as long as Thou lendest me breath;
And say when the death dew lies cold on my brow,
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

In mansions of glory and endless delight,
I’ll ever adore Thee in heaven so bright;
I’ll sing with the glittering crown on my brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Eg hadde høyrt den, men det er ikkje alltid like lett å kome på tittelen på ein sang om du høyrer melodien. Eg song på den litt fram og tilbake og meinte den stod i Melodiboken, men dei eg prøvde på, var det ikkje, så eg gav opp og tok ein telefon til mor.

-Det er ein gamal sang, sa ho, men eg held på å steike pannekaker, så eg har ikkje tid til å å snakke med deg. Men eg skal nynne på den og om eg finn ut noko, så skal eg ringje tilbake.

Dermed måtte eg ta ein ny telefon, denne gongen til svogeren min. Han likar å sitje ved pianoet og då kjem det ofte salmer og sangar frå tangentane. -Eg har høyrt den, men kjem ikkje på kva han heiter. Du skal heller ringe til Jorunn, ho er ein kløppar på slikt. Ho hadde eit møte tidlegare i dag, men eg trur ho er ferdig med det, så du kan finne henne på kontoret hennar.

Dermed vart det ein telefon til organisten i Lyngdal. Ho trong bare ei kort strofe, så sa ho: -Det er Eg elskar deg Jesus. Då var det råd å finne salma som Trygve Bjerkrheim omsette frå engelsk. Her er den norske teksten:

Eg elskar deg, Jesus, eg veit du er min,
for di skuld eg flyr frå den dårande synd.
Min dyre forsonar, min frelsarmann god
har kjær du meg vore, meir kjær er du no

Ja, deg vil eg elska i liv og død,
når morgonen gryr, og i solfallets glød
og kviskra når døds-doggi isnar mitt blod:
Har kjær du meg vore, meir kjær er du no

I landet der livet og lovsongen rår
eg glad skal deg æra i ævelivs år.
Då syng eg i sæla og paradis-ro:
Har kjær du meg vore, meir kjær er du no

Fire vers på engelsk er blitt til tre vers på norsk.