Veke 44 2010

Share

Her er programmet for radioen komande veke:

Tysdag 2. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld med Siri Johannessen
19:30 Djupt gjennom berg det hjalar. Dikt av Hallvard Eldhuset og andre
20:00 Kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 3. november

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Kåre Rike
Telefonvakter: Ingunn og Bitte

18:00 Aktuell time
19:00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19:30 Kommunen informerer ved Rune Ingebretsen
20:00 Musikk i utval ved Ånund K.
20:30 Diamantar. Øyvind Jacob i samtale med elevar ved Valle VGS
21:00 Opi sending ved Rolf Erik Homme

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/
Heimeside: http://www.valleradio.com/
Fylg Valle Radio på Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Valle-Radio