Steinar Kyrvestad bytter plass

Share

Starten på kommunestyremøtet i kveld vart litt annleis enn vanleg, for då møtet skulle setjast etter ei orientering om Setesdal Regionråd sitt arbeid i 2011 og ei drøfting av dette, bad Steinar Kyrvestad om ordet. Han fortalde då at han, som alle sikkert visste, hadde meldt seg ut av Senterpartiet og inn i Arbeiderpartiet. Av det fylgde at han ville bytte plass. Det høvde seg slik at Pål Dale, som er blitt varaordførar, etterlet seg ein ledig stol like ved Arbeiderpartiet sine plassar, og då tenkte Steinar at han kunne ta den og dermed marker overgangen.

Han kunne og fortelje at det var ikkje noko å finne i lovverket om slike tilhøve, så ein fekk prøve å bruke sunt skjønn. Det var Bjørgulv Sverdrup Lund samd med han i, spørsmålet hadde og vore undersøkt av administrasjonen, som hadde kome til same konklusjon.

Eg var ikkje til stades i salen, eg høyrde møtet på Valle Radio. Men det fekk meg til å tenkje at om han ikkje seier frå seg plassen som Senterpartiet sin representant i formannskapet, vil Arbeiderpartiet ha både Liv Tanche Larsen og Steinar Kyrvestad i formannskapet framover. Det må vel i så fall vere fyrste gongen sidan partisystemet vart etablert at Senterpartiet i Valle ikkje har folk i formannskapet.

Men det var ikkje bare denne sensasjonen i kommunestyret i Valle denne kvelden. Etter den drøftinga om Setesdal Regionråd sin handlingsplan, kom tre personar fram for å rapportere frå gruppene. Pål Dale var fyrste mann ut, og han gjekk rett på sak. Etter gruppas og hans meining var det noe etter kvart blitt så mange samarbeidsorgan at ein kan hende like godt kunne slå saman kommunane øvst i Setesdal. Bykle og Valle burde slå seg saman til ein kommune.

Eg fekk ikkje med meg om Pål meinte at det burde skje i 2011, som var den perioden dei diskuterte spesielt. Men om så skulle sje, ville det bli ganske store endringar øvst i Setesdal. Den som lever, får sjå.

Eit referat frå kveldens møte kan du finne på Setesdalswiki. Siste saka var ikkje sendt ut på førehand, så vedtaket der får eg skrive inn når eg får det frå sekretæren. Det er og eitt og anna som må fiksast i vedtaka, men det vil kome etter kvart. Lenka til Setesdalswiki er http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Onsdagsprogram_Valle_Radio_20101027

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.