Mimrekveld

Share

Sangkvelden i kveld gav meg mimrekjensle då Siri Johannessen valde songar med Lage Wedin og Rolf Listrøm. Dei var begge med John Olav Larssen i Teltkirken. Lage Wedin slutta tidleg, for han vart det ein akademisk karriere innan musikk, til tross for at han kunne nådd langt som songar. Det er makt i de foldede hender med Lage Wedin var fast i ønskekonserten i mange år.

Men Rolf Listrøm hadde eg glada av å møte og samarbeide med i mange situasjonar. Då John Olav Larssen vart generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon, fylgde Rolf Listrøm med. Han vart songevangelist og etter kvart kretssekretær i Oslo krets og han var mykje på Oslo Sjømannskirke, som vart base for Den indre Sjømannsmisjon sitt arbeid på Austlandet. Den tida eg var redaktør for Fiskerens Venn, skreiv han ofte frå reisene sine i bladet.

Rolf var i mange år med som songar på Justøy Bibelcamp, også etter at John Olav ikkje lenger var så aktiv der. Han hadde hytte på Justøy og var der det meste av sommaren saman med kona Randi. Vi flytta til Vesterålen, og då var det ikkje naturleg å vere på Justøy, dei korte vekene med ferie hadde vi som oftast hos svigerforeldre og foreldre i sør. Men sjølv om vi ikkje hadde nær kontakt, var og er det alltid ei glede å kunne seie hei til kvarandre når vi møtest.

I kveld song han Løftene kan ikke svikte, det er ein song av den svenske pinsepredikanten Lewi Pethrus. Om han har Per Olof Enquist skrive boka Lewis reise, som nok kan kallast ein biografi, men då er biografiomgrepet noko utvida. Den boka kan du låne på biblioteket.

Eg har vore noko usikker på korleis eit diktprogram kunne fungere på radioen. Men eg fann dikt av Hallvard Eldhuset, Yngvar Uleberg og Ingrid Geithus. Etter å ha presentert nokre dikt av Eldhuset, landa eg på fugle-dikt, og det var trivelege tekstar av alle desse. Så eg trur eg vil lage fleire diktprogram i radioen seinare.