Laftebygg i moderne utgave

Share

I sendinga onsdagskvelden var Rune Ingebretsen gjest i Kommunen informerer klokka 19:30. Etter at han hadde fortalt om aktuelle ting som skal skje i kommunen i dagane framover, spurte eg han om ekskursjonen som kommunestyret hadde sist onsdag til GD Laftebygg på Rysstad. Det var eit oppslag i Fædrelandsvennen om besøket.

Han kunne fortelje at eigaren av bedriften kom til Sverige for 10-12 år sidan, og så kom han til Rysstad i samband med bygginga av Sølvgarden Hotell. Han likte seg så godt på Rysstad at han valde å slå seg ned i Åsan og etabler GD Laftebygg, som har sett opp eit bygg til opp mot 15 millionar i investering på Rysstadmo. I tillegg til han sjølv, som opprinneleg er frå Kroatia, jobbar seks polakkar der no. Rune Ingebretsen kunne fortelje at dei heldt på med ei hytte på 100 kvadratmeter som dei skulle ha ferdig denne veka. Den var seld, det var ikkje ei demohytte.

Det spesielle med denne bedrifta er at dei lagar lafteplank av limtre. Dei får inn lokalt trevirke som dei turkar til det bare er 12% fukt. Så kuttar dei det til lister og lager limtre, som så vert forma i den storleiken ein treng. Maskinar syter for at dette går greitt for seg. Av dei plankane vert så hytta lafta. Det gir større fridom når det gjeld dimensjonar, og byggetida vert og kortare enn ved tradisjonell lafting. Alt no har dei møtt stor interesse for produktet frå heile landet.

Rune Ingebretsen meinte at dette firmaet ikkje ville vere ein konkurrent til tradisjonelle laftarar i Setesdal. Kundar som vil ha tradisjonell laft, vil ikkje vere interesserte i denne måten å gjere det på. Men det er ein marknad der tradisjonell lafting ikkje strekk til, meinte han.

Eg leita på Internett og fann heimesida til GD Laftebygg. Du kan sjølv lese om firmaet der. Dei skriv norsk/svensk, men det er ingen grunn til å ikkje lese sidene til firmaet: http://www.gdbygg.no/index.php

Det var interessant å høyre det han hadde å fortelje.