Sutreklubb

Share

Steinar Nomeland skreiv i Setesdølen fredag 29. oktober om Hylestad sutreklubb. Innlegget stod på side 10, og mange har lurt på kven som var med i den klubben. Eg prata med Steinar om det og ville ha han til å gjenta lesarbrevet i Valle Radio onsdagskvelden, men det ville han ikkje. Han hadde fått mange meldingar frå folk både på epost og SMS, og folka som kontakta han var glade for at han sette fingeren på noko som lett kan verte eit problem, anten ein er i ein formell klubb, ved eit uformelt kafebord eller bare møtest og pratar saman: Det er det negative ein konsentrerer seg om.

Det burde ikkje vere slik, det er så mykje positivt ein kan glede seg over. Sist laurdag, dagen etter at innlegget stod i Setesdølen, arrangerte Valle IL Sprekleiken. 30 deltakarar og 100 til 150 som såg på, kunne Tarald Myrum fortelje i Valle Radio onsdagskvelden etterpå. Og Valle IL avsluttar no Postkassetrimmen og skal ha basar og premieutdeling etter årets sesong om ikkje lenge. Dette er ikkje noko å sutre over, tvert om burde vi glede oss saman.

Avisene har lett for å fokusere på negative saker. Tysdag 2. november hadde Setesdølen ei framside med to gladsaker og ei trist sak. Hovden-revy drog fullt hus, var den eine, Jakob (19) fekk kraft-stipend. var den andre. Og så kom saka om at Arne Skare må i fengsel lengst til høgre på sida. Fredag fekk vi vite at Bygland avviklar prosjektet Bygland best å bu i. Det var neppe nokon gladsak, kommunestyret drøfta saka til klokka eitt om natta. Bølgene har nok gått høgt i det lukka møtet. Eg lurer på korleis det går i Bygland når det gjeld Ridehallen som Bygland KVS ville setje opp, der kommunen ville at hallen skulle setjast opp langt borte frå skulen. Eg har ikkje høyrt noko meir om korleis det gjekk, men at dei har klart å få nytt liv i skogskulen med nye eigarar og stor entusiasme må vel vere ei gladsak. Dei har gjort noko godt i Bygland, ikkje bare fekk skogskulen nytt liv, men ein satsar på nytt liv på Landeskogen og.

Så mangt og mykje folk vrir og vender
og sutresongen sin ut dei sender.
Ta på deg briller, sjå ein gong til
så kanskje finn du eit lite smil.

For sutresongen gjev ingen glede
for den som likar ein song å kvede.
Velsigna er vi frå dag til dag,
så kvifor skal vi då gå og klag’?

http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Liste_over_utgjevingar_av_Setesd%C3%B8len Her finn du lenker til Setesdølen sine overskrifter i utgåvene for 29. oktober og 2. november.