Program for veke 47-2010

Share

Så er det siste heile veka i november. Normalt skulle det ha vore kommunestyremøte denne veka, det var det som var sett opp i programmet. Men eg fekk med meg at det vare var ei sak til handsaming, og då avlyste ordføraren like godt heile møtet, saka kunne vente til desembermøtet.

Dermed nytta eg høvet og sa at eg kunne ha vanleg sending denne kvelden. Mange ventar at det skal vere sending i Valle Radio ein onsdagskveld, og eg hadde høve til å lage den. Med gode hjelparar trur eg du vil få ein triveleg kveld ved radioen komande onsdag. Her er programmet for både tysdag og onsdag:, slik eg sende det til Setesdølen i dag tidleg:

Tysdag 23. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld ved Siri Johannessen
19.30 Diktkveld
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 24. november

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Gudrun Nomeland

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Siri Johannessen
19.30 Kommunen informerer. Guro Nordli Solbakk om flyktningar i Valle
20.00 Burmesarar i Valle ved Htoo Thaw David
20.30 Musikkporgram ved elevar på Setesdal VGS avd. Valle
21.00 Opi sending ved Harald Haugland og Ronny Stavsholt

Internettradio: http://www.valleradio.com/ Klikk på Live streaming
Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/
Fylg oss på Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Valle-Radio
Les på Setesdalswiki: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Valle_Radio

Notis
I tillegg laga eg ein liten notis som eg tenkte kunne kome på redaksjonell plass i avisa:

Burma i fokus i Valle Radio

Onsdagskvelden vil Valle Radio ha ein heil time med fokus på Burma. Klokka 19:30 kjem Guro Nordli Solbakk i studio for å fortelje om flyktningar i Valle. Ho er rådgjevar for sektoren i Valle kommune og kan fortelje at i løpet av åra har over 150 personar budd i Valle i ein periode medan dei etablerte seg i Norge. No er det karenarar og folk frå den etniske gruppa chin som bur i kommunen. Etter henne kjem ein av dei karenske flyktningane i studio. Han vil fortelje om korleis dei opplever å bu i Valle og han har også synspunkt på den aktuelle situasjonen i heimlandet. Det vert også sang av ei av flytningane frå Burma. Valle Radio kan høyrast over heile verda på Internett, så om du ikkje er i Valle eller Bykle denne kvelden, kan du høyre sendinga på nettet. Internettradio: http://www.valleradio.com/ Klikk på Live streaming. Valle Radio kan du også fylgje på Facebook og på bloggen til radioen. Lenker til desse sidene finn du på radioen si heimeside.