Jol i Setesdal 2010

Share

I sendinga i kveld var Jol i Setesdal 2010 sentral. I den aktuelle timen hadde eg ein prat med Knut K. Homme om arbeidet med bladet. Han presenterte skriftstyret og nokre av dei mange artiklane i årets nummer.

Skriftstyre
Lilly Esther Stanescu, Bykle mållag
Knut K. Homme, Valle mållag
Birgit Attestog, Bygland mållag
Rita Flottorp, Evje og Hornnes mållag
Salve Øina, Iveland mållag

Dei har hatt fleire møte for å planleggje joleheftet. I år er det ikkje nokon artikkel frå Bygland kommune, men dei andre kommunane er representerte med stoff. Og stoffet er variert. Vi snakka om nokre av artiklane, mellom anna om konkurransen der det vart presentert vinnarar av seksordsnoveller. Vi snakka og om då Innestog-gutane salutterte frå tobakksåkeren. Dette handla om dei to eldre brørne til Knut. Og dei dyrka tobakk under krigen, ingen tvil om det.

Ein artikkel handla om Lauvåsen, som er in ås midt i Vallebygda, men som og er ein slått. Arne T. Aabø sin artikkel er interessant, det er og Olav Mosdøl sin artikkel om Bjarne Tveitens eventyrlege reise. Innhaldet i bladet er variert og interessant. I ein samtale eg hadde med Knut før sendinga i kveld, vona han at det kunne kome fleire skribentar og meir stoff til neste nummer, som vert 50-årsnummeret.

Jol i Setesdal var og gjennomgangsemne i Opi sending, for eg hadde laga rebusar basert på stoff eg fann i bladet. Dei var kanskje ikkje så lette å løyse for folk som ikkje hadde årets utgåve av Jol i Setesdal for hand, men i det store og heile klarte lyttarane oppgåvene ganske godt. Vinnarane av rebusløysinga i kveld var: Lisbeth Dalquist Homme, som også vann kruset, Jorunn L. Harstad, Torhild Lunden, Ingebjørg Vegestog Homme og Torjus B. Homme, som og tippa nærast det rette talet på kor mange flyktningar som hadde budd i Valle sidan 1994, då kommunen tok mot dei første flyktningane, og difor fekk konfektøskja . Gratulerer!

Du kan lese om kveldens sending på Setesdalswiki: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Onsdagsprogram_Valle_Radio_20101124