Onsdagssendinga 10. november: Aktuell time

Share

Så var onsdagssendinga 10. november over. Bjørgulv T. Berg var ansvarleg og Inga Flateland var teknikar. Heile timen var på telefon denne kvelden.

Den aktuelle timen starta med ein samtale med Åse Rike om basaren som kvinneforeningane Fjellblomen og Regnbogen arrangerer 27. november. Hovudpremien er ein weekend på Dronningen i Kristiansand, greitt når ein skal på jolehandel. Dette vert messe nr. 29, så dei har halde på ei stund. Denne gongen er det Inge Flåt som skal vere gjestetalar.

Etter samtalen med Åse Rike, snakka Bjørgulv med Torunn Charlotte Nyberg Lund. Ho har fått i oppdrag av rådmannen å greie ut om det er råd å få til felles 17.-maifeiring i kommunen. Ho ynskjer difor å få innspel frå folk som har synspunkt på dette. Torunn var leiar for 17. mai-komiteen i Valle i fjor og har sjølv erfaring, som forelder til 8. klasse. Ho bed om innspel til saka, ikkje ja eller nei-svar: Kan ein ha feiringa det annankvart år på kvar plass? Også i andre kommunar har ein denne problematikken, i samtalen snakka dei om Evje og Hornnes som også har hatt diskusjonar om dette. Frist for å kome med innspel er 19. november.

Siste personen som var i telefonen, var Wenche Tangene. Ho fortalde om Helseprosjekt Setesdal. Ho er tilsett av Setesdal Regionråd for å vere prosjektleiar i to år frå august 2010. Med på laget har ho mange dyktige tilsette frå kommunane som er engasjerte som prosjektleiarar for ulike temaprosjekt.

Bjørn Harald Hagen – har ansvar for Demens-prosjektet – med oppretting av Demensteam og pårørandeskule.
Kjersti Plathe – er prosjektleiar for Rus- og psykriatriprosjektet.
Grete Vabo – har eit FOU prosjekt innanfor sjukepleiedokumentasjon.
Katrine Homdrum – leiar IKT-helse prosjektet.
Stein Vabo – leiar telemedisin og dermatologi-prosjektet.

Helseprosjekt Setesdal er ei viktig satsing som lyfter sektoren i heile dalen, kunne Wenche Tangene fortelje. Du kan lese meir om Wenche på Setesdalswiki, sjå http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Wenche_Tangene

Du finn også informasjon om heile onsdagskvelden i Valle Radio på Setesdalswiki, sjå
http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Onsdagsprogram_Valle_Radio_20101110

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.