Sprekleik og politikk, pensjonistar og pensjon

Share

Den aktuelle timen i kveld hadde overskrifter som dei du ser i overskrifta. Først var det Tarald Myrum som fortalde om Sprekleiken, som vart arrangert siste laurdagen i oktober, 30. oktober. Kjendistrekkplasteret i år var sjukjemparen Ida Marcussen, som deltok både i klassen for menn og kvinner, men som måtte sjå seg slått av nokre menn. Ho skreiv autografar like smilande. Vinnaren Henry Viki var høgt oppe etter å ha slått ut alle andre.

Vi snakka litt om omlegginga, og Tarald trudde nok dei kom til å satse på å ha arrangementet inne. Då kan dei ikkje kaste stokkar, men andre øvingar kan tilpassast, og sjølv høyballar kan ein rulle inne. I tillegg til å krype under eit gjerde og balansere, måtte dei bære fire sekker øverst opp på tribunen. Han fortalde og om andre øvingar som eg ikkje hugsar i detalj, men alt i alt var det publikumsvennleg å kunne gjennomføre det inne og det kom 150 publikummarar i tillegg til dei 25 til 30 deltakarane.

Etter han var det Toralf Andersen som kom i studio. Han fortalde frå møtet i Valle Ap måndag 1. november, der dei oppnemnde programkomite og nominasjonskomite. 1. mars skal arbeidet vere ferdig. Styret skulle vere programkomite, og han gav oss også namna på nominasjonskomiteen. Eg noterte dei ikkje opp, så eg får kome tilbake til namna seinare, men eg merka meg at nyinnvald medlem Steinar Kyrvestad ikkje var med i desse gruppene.

Tredje tema var Pensjonistforbundet sitt manifest. Gro Lande, som har vore skulesjef i Valle for ein del år sidan, og som sidan var skulesjef i Tokke, har no vore leiar i Aust-Agder Pensjonistforbund i fire år. Ho er blitt synleg i media og er aktiv også i sentralstyret i Pensjonistforbundet. I sendinga gjekk ho gjennom Manifestet. Eitt av dei punkta eg merka meg handla om å ha oversikt over kor mange sjukeheimsplassar det er i kommunane. Det finst ikkje noko sentral oversikt over dette, ho meinte dette måtte kome på plass snarast.

Endeleg var Erling Sagneskar innom for å snakke om møtet i Valle Sparebank torsdag klokka 18, der ein skal informere om pensjon og sparing med tanke på pensjonsreforma. Møtet er altså mindre for pensjonistar enn for folk som skal verte pensjonistar, og det kan sikkert vere lurt å melde seg på også for unge folk, for dei har ein lang periode å spare på. Det skulle vere servering, difor måtte folk melde seg på, og sjølv om fristen var i dag, ville ein nok kunne bli med om ein sa ifrå tidleg torsdag.

Med det tona timen ut og det var tid for Tankar frå Bibelen ved Terje Seilskjær, som kom åleine, ettersom Bjørgulv T. Berg plutseleg hadde fått eit anna oppdrag. Dermed fekk eg vere med han i studio og snakke om å sjå og å bli sett, med utgangspunkt i forteljinga om den mannen som var blind frå fødselen av og som vart lækt av Jesus.

Du kan sjå kveldens programoverskrifter på http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Onsdagsprogram_Valle_Radio_20101103

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.