Jolebord med Valle kommune 3

Share

Det var ikkje bare eg som skreiv song under jolebordet til Valle kommune fredagskvelden. Pål Dale skreiv ein som som medlemmene av kommunestyret framførte i underhaldsningsdelen i Riddersalen etter måltidet. Eg spurde Pål om å få leggje den ut på bloggen min, det er ofte ikkje så lett å få med seg teksten på ei slik framføring. Det måtte eg bare gjere, sa han, så difor deler eg han med dykk.

Melodi: Ingen er så trygg i fare

Ingen er så trygg i fare
som den gruppa til Pål Dale
Om vi hopper eller spretter
ned på beina klart vi detter.

Politikk er makt og ære,
følgjer ikkje Bibelens lære,
men i sannhet for vår neste
vi vil teste ut det beste.

Hva vi tar og hva vi giver,
misfornøyde mange bliver.
Tause kvinner – det er riktig,
Reinsdyr, scooterspor er viktig.

Her i Valle vil me have
folk på gardar – unger lave.
Ljos og trivsel – gode granner,
vi hver motstander forbanner.

Her det sladres, kontrolleres,
det forfølges og punkteres.
Rykteflom, det flommer veldig,
går en fri, så er en heldig.

Politiet kom til bygda,
trygge er de unge, trygda.
Her skal eldreomsorg skinne,
det er SAKEN vi må vinne.

Vi skal ha det bra i Valle,
dette mener faktisk alle,
men å tenke litt langsiktig,
det er faktisk også viktig.

Svenskekongen gikk til flere,
dette gjør han ikke mere.
Vi lot oss av Høyre friste,
aldri mer vi vett må miste.

Skolekampen den var amper,
det ble kjempet harde kamper.
Også hardt i egne rekker,
håper ei partiet sprekker.

Hva skal Hylestad med skule?
Der dei sloss med krutt og kule…
Skuletida ble det neste,
alle hevdet: Barnets beste

KrF, vi driv og vipper,
gamle fordommer vi slipper.
Hvor vi vipper neste året,
dyrt vi selger stemma’ våre.

Fire år har vi hatt sammen,
ikke alltid fryd og gammen!
Men vårt mål er dette ene:
Bygdas sanne vel alene.

Melodi: Min båt er så liten

Vår gruppe er liten og Høyre så stort,
men Pål har tatt Bjørgulv si hand.
Når han styrer bygda så blir mye gjort,
da går det så godt som det kan.

Ingen tvil om at jubelen stod i taket etter framføringa.

Jolebord med Valle kommune 2

Share

I går skreiv eg fyrste runde av beretninga om jolebordet til Valle kommune fredag 3. desember 2010. Eg lova då å gje teksten til songen eg skreiv til jolebordet. Her kjem den:

Melodi: Nå har vi vaska golvet

Ei vise vil me syngje på dette jolebord,
når alle saman stemmer i, det vert eit veldig kor.
Vi skal ‘kje syngje Abba, det kunne vore gøy,
men me sit her rundt jolebord med mat og dekketøy.

Me er ‘kje nokon sutreklubb, iallfall ei i kveld,
me gleder oss i vennelag og held ved lag ein eld.
For jobben vår er triveleg og kvelden den er glad
her oppe mellom fjella og heiane ein stad.

Her folka lever lenge og eldrebylgjer slår
og valkampen er snart i gang, skal tru korleis det går.
Me kan vel spekulere litt om køen den blir lang,
men slik ein tanke neppe er eit tema for ein sang.

I denne kalde tida er straumen dyr som gull
men magasina tome er, det synest me er tull.
Til Otra Kraft me sender ein takk for jobb og straum
i femti år har elva vår ikkje hatt ein flaum.

Så mange slags problem dei har i verda rundt omkring,
i Valle er me spart for både krig og andre ting.
Så lat oss gjere livet lett for dei me møter her,
og truskap i ditt arbeid, det jo verdifullt er.

Så mange er dei oppgåver me møter på vår veg,
på kvar sin måte treng du dei, og dei kan trengje deg.
I kveld treng denne festen at du er sosial,
så du treng ikkje tenkje på kalkulatortal.

Snakk snilt med sidemannen i pausar ved ditt bord,
for festen den vert betre di fleir som vekslar ord.
Kva tema de skal drøfte, det står dykk ganske fritt,
men festen blir nok aller best når ingen pratar skit

Så lat oss alle kose oss på Sølvgarden i lag
og nyte kvelden saman ein kald desemberdag.
Lat maten her oss smake, bruk vit og kvar ein sans,
så vil me få ein kjempekveld ved borda og på dans.