Program for veke 49 i 2010

Share

Tysdag 7. desember

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld ved Siri Johannessen
19.30 Diktkveld
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium ved Harald Haugland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 8. desember

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Torleif Homme
20.00 Haralds time med gjester.
1. Marie Johnsen, leiar i barnevernet
2. Duro Bartulac, leiar i GD Laftebygg
21.00 Opi sending ved Rolf Erik Homme

Høyr sendinga på www.valleradio.com]
Facebooksida til Valle Radio: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?ref=ts
Send helsingar til post@valleradio.com

Niklos måtte melde sjukdomsforfall til tysdagssendinga, så det vert eg som har Postludium denne kvelden, og så kjem Niklos sterkt att neste tysdag.

Og så gleder eg meg til onsdagen då eg skal ha to nye med som gjester klokka 20. Eg møtte leiaren for Setesdal barnevern, som omfattar kommunane Bykle, Valle og Bygland, Marie Johnsen, på jolebordet til Valle kommune fredagskvelden, og ho lova å kome i studio og snakke om barnevern. I tillegg hadde eg ein gammal avtale med Duro Bartulac i GD Laftebygg om å få ein samtale med han, så han kjem klokka 20:30. Han var litt skeptisk, for han var redd at hans svensk ikkje skulle vere god nok for å snakke i radio, men vi fann ut at vi kunne jo prøve. Lenke til GD laftebygg er http://www.gdbygg.no/

I sendinga skal vi og ha ein samtale med Torleif Homme om strømsikkerhet. Utgangspunktet for samtalen finn du her: http://www.pressenytt.no/nor/content/view/full/237 Men vi kjem nok og inn på brannen på Faremo fredag og problema Setesdal Brannvesen hadde med å skaffe vatn til å sløkkje. Dette vil truleg skje i halvtimen frå halv ått til åtte i det programmet som heiter Kommunen informerer.

Men kva vi skal ha i den aktuelle timen onsdagskvelden, det har eg ikkje oversikt over enno.