Kommunestyremøte for desember 2010

Share

Møtet vart sendt i Valle Radio onsdag 15. desember frå klokka 18, det vil seie at det kom i gang litt etter klokka 18, truleg fordi det var gruppemøte i alle gruppene frå klokka 17, og ikkje alle vart ferdige i tide.

Sakene og vedtaka finn du på Setesdalswiki. Her er lenka: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Onsdagsprogram_Valle_Radio_20101215 Vedtaket i budsjettsaka har eg ikkje fått lagt inn enno, det skal vere noko meir enn innstillinga frå formannskapet.

Den saka som det knytta seg størst interesse til, var nok den som vart omtala i Setesdølen under overskrifta Toralf Andersen får fyken. Det fekk han og, men ikkje utan nokre forviklingar. Då saka kom til handsaming, hadde Høgre og KrF eit forslag på å velje Torleif B. Harstad til ny leiar. Men det gjekk ikkje, for leiaren av Kontrollutvalet skal ikkje vere medlem av andre utval, og Torleif var medlem av Planutvalet. Dermed gjekk kommunestyret vidare utan å gjere seg ferdig, og då budsjettet var diskutert ei stund, tok dei matpause.

Men etter pausen var det klart for å gjere ferdig både budsjettet og saka om kontrollutvalet. Då synte det seg at det vart ei kvinne med lang fartstid, men utan verv i systemet no lenger, Tora Homme Uppstad som vart den nye leiaren. Kommunestyre valde så Kent Lund til nestleiar og attvalde dei andre. Dette kunne eg lese i referatet frå kommunestyremøtet i dag, der stod det og at etter framlegg frå Høgre og KrF vart sitjande kontrollutval avsett fyrst, før dei så gjennomførte det eg skreiv ovanfor.

Ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund var på Sørlandssendinga og fortalde om saka og sa der at grunnen til det heile var at leiaren av kontrollutvalet hadde teke ei politisk sak frå politikken over i rettssystemet, det gjorde at han ikkje lenger hadde tillit frå ordføraren, som hadde teke opp saka, og heller ikkje frå fleirtalet i kommunestyret, 17 støtta ordføraren, bare to stemde mot.

Etter møtet skreiv han på Facebook: Nesten juleferie – budsjettbehandling i boks – og det ble bra. La det snø!

Liv Bratlie Løyland kommenterte budsjettbehandlinga slik, også det på Facebook: Det var i grunnen ikke mange som sa så mye. Høyre kuppa hele diskusjonene med mange gode forslag som ble enstemmig vedtatt:-) Godt å være ferdig med dette kommunestyremøtet…:-)