Kraftoverføringens kulturminner

Share

Eg kom over ei pressemelding frå NVE om eit seminar i Oslo der temaet skulle vere det same som overskrifta på denne bloggartikkelen. Det vart halde i Oslo 14. desember og eg vart interessert i om det kunne vere noko frå Setesdal i det prosjektet, så eg tok kontakt med biblioteket i NVE for å høyre om eg kunne få eit eksemplar av boka. Eg tenkte at om det er noko frå Setesdal i boka, så kan det verte eit program i Valle Radio.

Her er lenker til meir informasjon:
http://museumsordningen.wordpress.com/kraftoverf%C3%B8ringens-kulturminner/
http://www.nve.no/no/arrangementer/Kraftoverforingens-kulturminner–boklansering-og-prosjektavslutning/
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=123462

Om ein søker på google med overskrifta som tema, finn ein mange artiklar om dette. På lenka over som går til riksantikvaren er det bilete av boka.

Det var stor velvilje hos NVE, sjølv om det ikkje var noko stoff frå Setesdal, kunne eg gjerne få boka og leite sjølv. Fredag låg den i postkassen, det var eit storverk på 382 sider i A4-format, rikt illurstrert. Eg fann ikkje noko frå Setesdal, det næraste eg kom var Støleheia i Kristiansand.

Men det var eit vell av bilete og svært mykje informasjon som eg gleder meg til å gå gjennom grundigare. Kanskje vert det eit program i Valle Radio om kraftlinjene i Setesdal. Eg har vore innom det i ulike samanhengar tidlegare, mellom anna i samband med bygginga av den nye linja mellom Holen og Brokke og vidare frå Brokke og sørover. Den er jo ferdig og teken i bruk, men stoff relatert til kraftprodukson og kraftoverføring er interessant for folk som høyrer på Valle Radio, det såg vi då Brokke Kraft feira 50-årsjubileum. Opptaket frå arrangementet sende vi til og med i reprise, og det gjer vi ikkje med mange program i Valle Radio.