Demensteamet i Setesdal

Share

I Setesdølen for tysdag var det på side 5 eit bilete av seks personar. Lege Hallvard Mosdøl er rådgjevande lege for Demensteamet i Setesdal og saman med han stod Bjørn Harald Hagen frå Evje og Hornnes kommune, koordinator for teamet, Oddveig Flåt Åvitsland frå Evje og Hornnes kommune, Anna Elisabeth Fjose frå Bygland kommune, Aina C. Oksholen frå Valle kommune og Linda Reiulfsen frå Bykle kommune.

Eg tenkte at eg kunne ta ein prat om Demensteamet i Setesdal med Aina C. Oksholen i den aktuelle timen i går. Ho hadde kveldsvakt på Valle Bygdeheim, men ho kunne vere med på telefonen. Ho er nyutdanna og begynte i jobben i Valle i august og vart då med i dette fellesprosjektet som går for heile Setesdal. Ho fortalde at teamet skulle skape eit større miljø for dei ansvarlege i den einskilde kommune. Dersom det kom ei melding som gjorde at sjukepleiar måtte gå på heimebesøk, kunne ho få med seg ein annan frå demensteamet og gjere jobben i lag. Så kunne ein få hjelp når ein skulle skrive rapport og sende til fastlegen, som tok saka vidare.

Det var og på tale å kome i gang med pårørandeskule, slik at ein kunne gje betre hjelp til den som lever med ein dement person i familien. Planen var å starte slike kurs på nyåret. Å styrke arbeidet for demente pasientar og familiane deira har blitt eit nasjonalt satsingsområde.

Du kan lese meir om Demensteamet i Setesdal på Setesdalswiki. http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Demensteamet_i_Setesdal

Og har du noko å spørje om, kan du kontakte Aina eller ein av dei andre i demensteamet. Kontaktinformasjo finn du på Valle kommune sine heimesider, http://www.valle.kommune.no Der er det ei lenke som heiter Kontakt, og der finn du telefon og epost til alle tilsette i Valle kommune.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.