Valle Radio i Fædrelandsvennem i dag

Share

Det er to gode grunnar til å få med seg Fædrelandsvennen i dag, 14. desember.

Håvard Viki
Dagens juleglede gjekk til Håvard Viki, og på siste sida i del 2 av avisa har Johs. Bjørkeli skrive ein fin tekst om han. Den tek til slik: Håvard er kjent for å vere mannen som fiksar alt av små maskiner. Det er aldri nei når nokon spør han om å reparere noko, anten det er laurdag eller måndag. Og under eit fint bilete av Håvard i godstolen kjem tittelen: Han har allstødt ei hjelpande hand.

I artikkelen er Håvard sine andaktar i Valle Radio nemnde: Andaktane som eg held i Valle Radio er eit kall.

Theis Salvesen
På side 9 i del 2 har Theis skrive ein artikkel i serien Synspunkt. Tittelen på artikkelen er Smil, min elskede kirke. Den fyller heile sida, men er lett å lese, så eg vil rå deg til å spandere dei minutta det tek. Theis reflekterer litt over utviklinga som har vore i kyrkja. Han er innom både mormora si, Einar Gelius, biskopar han har hatt og fleire andre. Og så fortel han om ei brukarundersøking som vart lagd fram i november om korleis folk er nøgde med offentlege tenester.

Dei som kom dårlegast ut, var politi, skatt og toll, det som vert kalla myndighetsorgan. Nest dårlegast var omsorg, det vil seie sjukeheimar og heimehjelp. Midt på treet kom utdanning og oppvekst, nest høgast kom helsesektoren. Men høgast kom Den norske kirke. Folk kjende seg møtte med respekt, fortel Theis, som synest det smakar av fugl at presten slår fastlegen i denne undersøkinga.

I siste del av artikkelen reflekterer Theis så litt over utviklinga i samfunnet. Han har sett på statistikken og sett at talet på legar i Vest-Agder har blitt seksdobla sidan 1970, frå 124 til 708, og dei fleste, 516 soknar til i Kristiansand. I 1980 var det 12 menighetsprestar i Kristiansand, i 2010 er det 16. Og talet på advokatar i Noreg er gått opp frå 1679 i 1970 til 7522 i 2010. Theis meiner at desse tala syner noko av prioritertinga i samfunnet og er stolt av å vere med i gruppa som med små ressursar vinn brukarundersøkinga.

Til slutt i artikkelen kommenterer han eit oppslag i Fædrelandsvennen frå 18. oktober der avisa skreiv om ei marginalisert kyrkje og illustrerte artikkelen med eit bilete frå Lund kirke der det var 12 personar i kyrkja. Han synest det var godt gjort å unngå å få med på biletet dei hundre andre som og var i kyrkja. Og i Tveit var dei neste tre hundre den same sundagen. Difor seier Theis: Smil, min elskede kirke. Som med små ressurser gir fullskalatilbud til alle. I glede og sorg, i hverdag og fest, til gammel og ung.

Eg smilte og tenkte at det var godt sagt.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.