Så er vi i gang att

Share

Dette var ramma for kveldens program i Valle Radio:

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Diktkveld
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium. Niklos K. Besteland har funne musikk til nyår og epifani
21.00 Kyrkjebakken

Ei sjukanta ramme, slik det så ofte er i tysdagssendingane. I kveld lukkast det å kople opp utan problem, det gav ei god kjensle alt frå starten. Dei fyrste songane henta eg frå plata Joletid, som Eilert Hægeland, Hallvard T. Bjørgum og Kirsten Bråten Berg laga det året eg kom til Valle, i 1991. Det er ei plate eg har gledd meg over i alle dei åra eg har vore her.

Kåseriet mitt i kveld kunne du lese på bloggen eg skreiv i går. Eg lurer på om han som laga radioblogg i går, visste kva han snakka om, for i kveld klokka 22.20 høvde det slik at eg kunne høyre på NRK P2 att, eg hadde køyrt Niklos heim og sette meg i bilen og venta på Radiobloggen. I staden kom Mytekalenderen, så kanskje det med radioblogg bare var ein flopp. Den som høyrer på P2 får sjå.

Svein Granerud hadde Over ein open Bibel fyrste veka i år, som i fjor. Om det var same andakten, det har eg ikkje kontrollert. Den kunne godt høyrast to gonger, den var god å lytte til.

I kveld hadde eg tenkt å sende Per Govertsen sitt Country-gospel-timen. Men det fekk eg ikkje lagt inn i spelaren, så eg måtte droppe det. Eg må finne ut kva som var problemet og sjå om eg får spele ein prøve seinare. I staden måtte eg finne ut songar, og då valde eg å spele noko frå eit par plater av Gaither Vocal Band og noko frå ei contrygospelprega plate av Judith. Det vart bare dette i kveldens sangkveld.

I diktkvelden las eg diktet Juleaftenen av Henrik Weergeland. Det kom ut i samlinga Jøden, ni blomstrende tornekviste i 1842. Eit sterk dikt som det no var lenge sidan eg hadde lese. Gjesten i Møteplassen var biskop Ole Kristian Kvarme, det var ein interessant halvtime der ein fekk eit betre bilete av Oslo-biskopen.

Så var det Niklos sin tur. Kormusikk og orgelmusikk til nyår og epifani hadde han kalla programmet, og melodien som vi syng til Guds godhet vil vi prise var gjennomgangstema i det meste av musikken han hadde funne. Gjennomarbeidd og med gode kommentarar som alltid. Det er interessant og trygt å ha Niklos i studio.

Så kunne vi avslutte med å melde at det ikkje blir sending i morgon, onsdagssendingane startar 12. januar. Og det var einaste kunngjeringa eg hadde fått melding om, så med det ebba programmet ut.

Her finn du programmet på Setesdalswiki med musikken og fleire detaljar: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Tysdagsprogram_4._januar_2011