400-års minne

Share

Niklos K. Besteland likar minnedagar, og i kveld markerte han minnet om Tomas Luis de Victoria, som levde frå 1548 til 1611. Han var ein spansk komponist og blir ofte kalla den spanske Palestrina. Han fekk si fyrste musikalske utdanning ved katedralen i Avila, der han var korgutt frå han var 10 år. I 1565 vart han elev ved Collegium Germanicum i Roma, eit jesuittkollegium, og der kom han i kontakt med Palestrina sin musikkstil. I 1575 vart han prestevigd, og under kong Philipp den andre av Spania fekk han stilling som kantor. Han hadde ein stor produksjon, 20 messer, 44 motettar, 35 hymner, 16 magnificat, 7 bibelske salmekomposisjonar, 12 antifonar, 19 cantica. Den berømte Officium Defunctorum spelte vi i Valle Radio til Helgemesse 2010.

I kveld var det koret i Westminster Cathedral som song under leiing av David Hill. Eg fann nokre relevante lenker for deg som vil vite meir:
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hill_(choral_director)
http://no.wikipedia.org/wiki/Westminsterkatedralen
http://no.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Luis_de_Victoria
http://en.wikipedia.org/wiki/O_Magnum_Mysterium

Dette var det første programmet Niklos hadde utan orgelsolo. Og det var hans program nummer 271.

Gospel Country

Share

Ein time med Gospel Country i kveld. Den kom eg lett frå, for Per Govertsen sende ei plate frå Arendal der han hadde brent inn heile programmet.

Eg trefte Ørnulf på Valle Handel i dag og han hadde sett på filene eg hadde lasta ned frå nettet, dei må konverterast før dei kan spelast i vår spelar. Slikt har eg ikkje lært meg å gjere enno, så eg får prøve å få det til etter kvart.

Eg har i lang tid hatt Sangtime i radioen no, og før jol var Siri Johannessen med fleire gonger. Det var meininga ho skulle hatt programmet i kveld også, men ho fekk problem med bilen og nådde ikkje fram i tide. Dermed vart det Country Gospel, og programmet hans var godt. På slutten var det til og med ein liten andakt.

Sist veke nytta eg spelelista hans som grunnlag for å finne songar til Sangkvelden, og då oppdaga eg ein artist eg ikkje hadde visst om før: Ann Kristin Eikeland frå Kvås. Då song ho eit par norske songar, det var sjeldan vakkert. Eg vil nok nytte dei seinare i Valle Radio.

Spelelista til programmet finn du på Setesdalswiki:
http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Tysdagsprogram_18._januar_2011#18.30_Sangkveld._Country_Gospel-timen

Eg synest det er fint å kunne kople saman Setesdalswiki og bloggen, så ta gjerne ein tur innom og les det som står der.