Informasjonsmøte om Setesdalswiki

Share

Dugnad for Setesdal

Informasjonsmøte om Setesdalswiki, leksikonet alle kan skrive i, på
Setesdalsmuseet Rysstad torsdag 3. februar klokka 17 Merk tida.
Tak med laptop, så kan du prøve sjølv og få hjelp.

Setesdal Regionråd

Eg sende ovanståande annonse til Setesdølen i kveld. Etter at det stod artikkel om Setesdalswiki i Setesdølen fredag, er det no tid for informasjonsmøter om leksikonet og dugnaden for å skrive eit regionalt leksikon. Planen er å ha slike informasjonsmøter i kvar kommune, og på møtet for vel ei veke sidan på Sølvgarden avtalte vi at vi skulle starte på Setesdalsmuseet på Rysstad.

Du som les dette er velkommen anten du vil skrive eller bare høyre om prosjektet. Lat oss ta ein dugnad for Setesdal, dele kunnskap med kvarandre og gje Setesdal ein digital informasjonskanal ingen andre regionar har.

Program for veke 5, 2011

Share

Tysdag 1. februar 2011

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:00 Vottar og vanter og meir til. Annemor Sundbø fortel
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Fire Essar
21.00 Kyrkjebakken

Inga sending onsdag 2. februar,
Heile dalen-sending fredag 4. februar.
Program i fredagsavisa

Høyr oss på http://www.valleradio.com
Fylg Valle Radio på Facebook