Program for fredag 4, februar

Share

Fredag 4. februar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv-Gunn Viki
Telefonvakter frå 20:30: Ingunn Åkre Uppstad og Ingebjørg Helle Haugen

Program:

18:00 Aktuell time
19:00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19:30 Regionrådet informrer
20:00 Musikkhalvtime ved Katrine Johnsen frå Valle vidaregåande skule
20:30 Haralds halvtime
21:00 Open sending

Meir informasjon på Setesdalswiki http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Fredagsprogram_Valle_Radio_20110204

Høyr oss på http://valleradio.com (live streaming) og fylg oss på facebook

Eg sende og notisen nedanfor til Setesdølen i dag:

Framtid for Ose Turistheim i Valle Radio

I Valle Radio si sending fredagskvelden til «heile dalen» kjem Julia Stray for å snakke om framtida for Ose Turistheim. Det skjer i Haralds halvtime klokka 20.30, fortel Harald Haugland til Setesdølen. Han har mykje anna interessant på programmet denne kvelden. Alt klokka 18 kjem Jan Wojtaszek i studio for å fortelje om overnattingskapasiteten i Brokke. Tarald Myrum vil også kome innom og gje siste nytt frå aksjonen Eitt Agder. Han minner også om Sesilåmi, som ser ut til å verte fullteikna før påmeldingsfristen går ut. Vi skal også ha ein prat med Bjørn Harald Hagen i Demensteamet i Setesdal om pårørandeskulen dei startar no i februar. Som vanleg vert det andakt klokka 19, den er ved Bjørgulv T. Berg, og etter han vert det informasjon frå Setesdal Regionråd. Frå klokka 21 er det Opi sending med rebusar og musikk, så det er god grunn til å leite fram Valle Radio sin frekvens og få med seg aktuelt og triveleg lokalt stoff denne kvelden.