Veke 12, 2011

Share

Tysdagssendinga 15. mars 2011 går ut. Av og til kjem andre oppgåver i vegen for Valle Radio. Eg likar ikkje å avlyse program, men det er ikkje alltid ein kan bestemme sjølv. Ettersom eg er aleine om å lage desse programma, har eg ikkje nokon eg kan bytte med, slik som ein kan få det til ein onsdagskveld. Då må tysdagssendinga gå ut.

Men onsdagskvelden er det Bjørgulv som er sett opp til å ha ansvaret, og den sendinga vil nok gå som planlagd.

I grunnen er det imponerande korleis staben i Valle Radio klarar å lage program til glede og nytte for bygda veke etter veke frå september til ut mai. Mange gonger når vi snakkar om det, seier vi til kvarandre at det er fordi vi har onsdagane, det hadde vore vanskelegare å få folk til å stille opp på den måten fredagskveldane. EIn kan ikkje anna enn å vere imponert over Radio Evje, som klarar å få folk til å stille opp fredagskveldane.

Veke 12 ser elles ut til å verte ei svært aktiv veke i Setesdal. Dei politiske partia er i innspurten med nominasjonane. Måndag kveld er det konsert med Olav Stedje i Storstoga, same kvelden er det møte med Elin Fagerbakke på Nomeland Bedehus og nominasjonsmøte i Valle Høgre. Tysdag 15. mars er og siste frist for å søke om kulturmidlar i Valle. Denne dagen er det og karusellrenn i Bykle og årsmøte i Fjellro grendelag på Hovet. Og onsdag er det spitekafe. Fredag er det årsmøte i Valle mållag og laurdag er det Brokke Big Jump Session 2011.

Det er mykje informasjon om det som rører seg i Valle på
http://www.valle.kommune.no/Modules/calendarcategory.aspx Ta turen innom på kommunen sin kalender og fylg med på det som skjer.