Årsmelding 2010

Share

Til årsmøtet i går låg denne årsmeldinga på bordet (eg fekk den tilsendt av Inga Flateland):

Ørnulf Hasla, leiar
Britta Lise Homme, nestleiar
Helge Homme, kasserar
Jørund Georg Jore, teknisk leiar
Inga Flateland, medlem
Rolf Erik Homme, varamedlem
Anna Rysstad, varamedlem

Aktivitet
Styret har i 2010 hatt 4 styremøter.

Det har vore sendingar kvar veke på tysdag og onsdag i skuleåret, og i samarbeid med Evje Radio fyrste fredag annankvar månad + nokre ekstrasendingar. Siste sending i kvar månad er som regel overføring av kommunestyremøte. I alt ca 75 sendingar.

Nettsida for radioen som vart starta på i 2008 er teken i bruk 27. mars 2010.

Programleiarar for påskebasaren var Henri Tore Viki, Britta Lise Homme og Rolf Erik Homme. Basaren gav ei brutto inntekt på kr 181 260.

Radioen har kjøpt inn ein liten PC og 5 Iphone til bruk for programleiarane. I tillegg har me kjøpt utstyr og tenester av Jørgen Lien.

Studietur til Kristiansand med besøk på NRK.

Jolebord for medarbeidarane var på Valle Motell.

Hovedsponsor for Radioen er Valle Sparebank, med kr 25 000 kvart år.

Valle kommune held oss med lokaler og straum i Valletunet til ein verdi av kr 30 000 pr år.

Valle Radios blogg
Harald Haugland har ansvar for bloggen.

Programleiarar:
Bjørgulv T. Berg, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob, Ronny Stavsholt, Jorunn Lund Harstad, Rolf Erik Homme, Henri Tore Viki

Teknikarar:
Torhild Sandnes, Inga Flateland, Marchel Tiedje, Torleiv Soltun Haugen, Jørund Georg Jore, Kåre Rike, Liv Gunn Viki

Telefonvakter:
Torbjørg Hoftuft, Berit Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Ingun Uppstad, Jorunn Lund Harstad, Jorunn Helle, Solveig Rysstad, Ingebjørg Helle Haugen, Ingunn Åkre, Malmfrid N. Homme

Andre medarbeidarar:
Niklos K. Besteland, Torleiv B. Harstad, Håvard Viki, Siri Johannessen, Katrine Johnsen, Selma Margaret Dahlin, Nina Mari Skinlo

I tillegg kjem folk som har vore med under spesielle sendingar.

Styret vil takke alle for innsatsen i året som har gått.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.