-Jeg velger meg april

Share

Jeg velger meg april, skreiv Bjørnstjerne Bjørnson:

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Eg får vel og velje meg april, ettersom mars ble ein månad med lite blogging. Influensaen slo meg heilt ut, og eg har vore utslegen i snart fjorten dagar. Måndag for snart to veker sidan reiste eg oppover til Valle klokka fem om morgonen, men eg måtte sove litt på vegen, tung i hovudet og lite opplagd. Etter at skuledagen var over, gjekk eg heim og la meg og tenkte at det burde ordne seg med eit par Paracet og så noko søvn, men det skjedde ikkje. Tysdag måtte eg melde pass, radioen tysdagskvelden vart avlyst, det same vart mi deltaking i onsdagssendinga, som eg skulle ha ansvar for. Ørnulf overtok det eg hadde planlagt, sjølv heldt eg senga i Mandal. Det er ikkje noko liv å vere sjuk aleine. Men torsdag bar det på sjukehus med meg, lungebetennelsen reduserte meg til ein gispande-etter-luft-mann. Lungene var som Otra full av krypsiv, fulle av materiale som ikkje skulle vere der.

Men gode hjelparar på infeksjonsavdelinga på sjukehuset i Kristiansand fekk meg på rett kjøl att med ein solid dose penicillin, den går eg på framleis, men no er krypsivet fordrive, i alle fall ein god del av det, og med pust kjem motet tilbake, sjølv om eg framleis hostar og harkar.

Etter nærare fjorten dagar utan å blogge og utan å skrive på Setesdalswiki var det godt å kome i gang att. Eg fekk diverre ikkje høyre sendinga i kveld, men programmet i Setesdølen såg jo interessant ut, så eg vonar heile-dalen-sendinga denne fredagskvelden gjekk greitt for alle som var involverte i den.

Så får vi satse på at det nye får feste også denne aprilmånaden og at vi kan få ein god periode utover våren.

2 tankar om “-Jeg velger meg april”

  1. Hei Harald!
    Kan ikkje dy meg for ein kommentar når eg ser du siterer Bjørnson sitt dikt Jeg velger meg april. Vår felles ven, Per Kristiansen, fortalte ein gong at Bjørnson med dette diktet var med i ein diktkonkurranse der 12 diktarar skulle skrive kvar sitt dikt om ein av månadane i året. Dette gjekk føre seg på det viset at diktarane etter loddtrekning fekk velje kva månad ein ville skrive om. Bjørnson vart den siste til å velje, – og skriv altså diktet Jeg velger meg april! Morsomt poeng, – om dette er sant veit eg ikkje, eller om forteljnga er blitt til i etterid.

  2. Den historia har eg og høyrt. Om ho er sann, så var han genial. Men diktet er jo også ganske så genialt, med rimmønster ABCBCA. A-rimet først og sist i diktet bind april saman med handlingane “at man noget vil” og “i den blir somren til” med førstelinja. Og så kjem alt det andre mellom i B og C-rima. Å få det til så elegant er ikkje for ein kvar rimsmed å gjere etter den store Bjørnstjerne.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.