Norea til Nomeland bedehus

Share

Sundag ettermiddag kjem Anne Margareth Austgulen og Synnøve Kvervavik Vatne til Nomeland bedehus klokka 18. Dei skal dele inntrykk frå Norea Mediemisjon sitt arbeid i Midt-Austen og Nord-Korea. Menneske der har liten eller ingen trusfridom. Norea Mediemisjon bruker radioprogram og TV-prosjekt som SAT-7 for å nå ut. Dei har eigne barneprogram og når kvar dag tusenvis av barn i Midt-Austen.

Tysdagssendingane mine baserer seg på stoff frå Norea Mediemisjon. Det gjeld Over ein open Bibel og Møteplassen. Tidvis nyttar eg også anna stoff frå Norea Mediemisjon. Alt dei stiller til rådvelde for Valle Radio, får vi bruke gratis. Arbeidet deira er basert på at folk som ser verdien i mediemisjon, støtter arbeidet med gåver. Det er difor høve til å gje gåve når dei er rundt og har informasjonsmøte for å fortelje om arbeidet.

Det er sjeldan eg er i Valle ein sundag klokka 18, om eg køyrer oppover sundagskvelden, er det helst slik at eg kjem til Valle ved midnatt. Så eg får ikkje høve til å vere på møtet. Men eg vil anbefale alle som høyrer på Valle Radio sine tysdagssendingar å ta turen til Nomeland bedehus denne sundagskvelden og ha med ein god slant for å støtte arbeidet.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.