Filmar frå Setesdalskonferansen 2011

Share

Eg skreiv i går at eg skulle legge ut lenke til filmen Gul midtstripe til Hovden når eg fann lenka. Men etter å ha rota litt rundt utan å finne den, spurde eg Styrk Fjærtoft Trondsen, som var konferansier på Setesdalskonferansen 2011, ved å sende ein epost. Det gjekk ikkje så lang tid før eg fekk svar, og då fekk eg vite at det ikkje var han som hadde laga den filmen. Han skriv: Filmen om den gule midtstripa er laga av Per Tomas Govertsen i Govertsen film, og eg har ikkje kjennskap til om han har lagt filmen ut på nettet.

Men den filmen var ikkje den einaste vi fekk sjå på konferansen. Styrk Fjærtoft Trondsen, som driv Kringkastinga AS, hadde laga fire filmar til konferansen, en om Fjellgarden Hovden, ein om Hasla og ein om Autoservice Evje. Den siste var om Landeskogen Peace Center.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=ZMkWhrRrCXk Om Hasla

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=mVma8QYnt-I Om Landeskogen

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=V0mMQ0t_vhg Om Autoservice Evje

http://www.youtube.com/watch?v=9RC7Rc2CFsQ&feature=related Om Fjellgarden Hovden

Alle filmane fortel folk om korleis det er eller har vore å starte noko nytt. Marton og Anna fortel om eigarar som finansierer det som trengst for å kome i gang, medan Helga Arntzen på Landeskogen fortel om den frustrerande mangelen på pengar når ein skal rehabilitere eit DIGERT bygg. Grete Fossen fortel om utviklinga frå dei starta i stoga heime på Helle til den store verksemda Hasla er i dag og Knut Birkeland fortel om utviklinga frå eiga einmannsbedrift til merkeverkstad for KIA og salg av nye bilar. Filmane syner oppstart av nye bedrifter utan at det var noko stort tema i det heile på konferansen. Slik sett gav den input til mange tankar deltakarane måtte ha ut frå kvar sin ståstad.