Onsdagssending 11. mai 2011

Share

Eg henta programmet frå Facebooksida, Britta Lise hadde lagt det inn der:

Ansvarleg Bjørgulv T. Berg
Tekniker Kåre Rike
Tlf.vakt Anna Rysstad

18.00 Aktuell time
– Vaksenopplæring m/ Harald Haugland
– Lene Dyrkorn, ny rektor ved Setesdal folkehøgskule – motorsportskulen
– Setesdalskonferansen m/ Signe Sollien Haugå

19.00 Tankar frå Bibelen m/ Håvard Viki

19.30 Kommunen informerer m/ Wenche Gundersen

20.00 Bjørgulvs time med gjester
– Leif Sigurd Helle, kosthald og trim
– Torunn og Bjørnar Mørenskog reiser ut i Sjømannsmisjonen.

21.00 Opi sending m/ Henri Tore Viki og Rolf-Erik Homme

Høyr på sendinga: http://159.171.56.26:8000/live.m3u NB: Du høyrer ikkje noko her før sendinga er i gong.

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/

Meir informasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio

Fylg Valle Radio på Facebook

Sjølv fekk eg vere med på telefon i den aktuelle timen og fortelje litt om Valle Vaksenopplæring. Eg burde jo sagt at det ligg ein artikkel om Valle Vaksenopplæring på Setesdalswiki: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Vaksenoppl%C3%A6ring

Bjørgulv lurte på kor mange elevar vi hadde, og i år er det 23 namn på blokka. Dei fleste er flyktningar, men det er og nokre andre innvandrarar. Målet med opplæringa er at dei skal klare Norsk Språktest 2 og/eller 3, då kan dei kome seg vidare på skule eller få jobb. Hittil har dei fleste som har fått jobb i Valle, fått praktiske jobbar som ikkje krev fagutdanning. For å få fagutdanning må ein ofte reise bort, det er jo ikkje tilod om vidaregåande opplæring i anna enn gullsmedfaget i Valle. Mange elevar trivst så godt i Valle at dei ikkje vil reise ut for å få seg meir skulegang, men nokre gjer det.

I år skal Norsk Språktest vere 30. og 31. mai, så no er det innspurten. Ikkje alle klarar testen fyrste gongen dei prøver, då har dei høve til å gå vidare hos oss og så prøve seg på testen fleire gonger til dei klarar den. Testen er og grunnlaget for å få statsborgarskap i landet etter å ha budd her i sju år.

Dei andre elementa i kveldens program fekk eg ikkje med meg, for eg var på reise og fekk ikkje inn radioen analogt, og internettet var eg ikkje innom før langt uti programmet, og då var det for å nytte internett til anna enn å høyre på radio. Difor vert heller ikkje sida på Setesdalswiki så fyldig som ho kunne vore, om ikkje nokon annan skriv der.