Filosofikafe og litt til

Share

I morgon skal det vere filosofikafe i Bestestaua i Iveland. Hans Herlof Grelland frå UiA skal innleiie til samtale. http://www.setesdalswiki.no/wiki/23._mai_2011

I 2008 var han på Sølvgarden under Kulturveka i Valle på filosofikafe der. I dag skreiv eg om han på Setesdalswiki:
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hans_Herlof_Grelland Det var ikkje så vanskeleg å finne stoff om han, truleg kunne artikkelen blitt lenger, i alle fall om ein tok med fleire titlar i bibliografien. Men så mykje om bakgrunnen hans fann eg ikkje ved første leiting, så det er litt overflatisk.

Då vi hadde Setesdalskonferansen, klarte eg å finne stoff til artiklar om alle foredragshaldarane. Då eg starta Setesdalswiki, tenkte eg mest at vi skulle ha artiklar om folk frå Setesdal, men etter kvart har eg sett at det gjev ein meirverdi å ha informasjon om folk som held innlegg og foredrag på konferansar i Setesdal. Å vite noko om folk som kjem her for å dele informasjon med oss, er nyttig før ein kjem på arrangementet eller når ein vurderer å delta. Så difor prøver eg å leite fram slik informasjon når det høver. Artikkelen om Grelland, som er professor på UiA, kunne med litt tilpassing også leggjast ut på Wikipedia. så i dag slo eg to fluer i ein smekk. Men for tida prioriterer eg å skrive for Setesdalswiki.

Det eg skreiv over, handla om det mest aktuelle. I går skreiv eg om pristildelingar og Kongens Fortenstmedalje. I dag fekk eg brev frå Tor Brokke med ein medaljemottakar som eg ikkje hadde på lista, Eivind Hovet, som var rektor på Hylestad skule. Han er no komen på lista, men artikkel om han er det ikkje blitt, så han lyser raudt saman med ei rekke andre på den lista. Eg vonar framleis å få informasjon tilsendt eller at nokon sjølv tek tastaturet fatt og legg inn informasjon om folk som enno ikkje har fått artiklar. Folk likar å lese om andre folk, og i vårt lokalmiljø er det med på å gjere livet rikare når ein kan finne basisinformasjon på ein enkel måte.

Eg ser på artikkelen om sendinga i Valle Radio frå sist onsdag, der er det framleis raude lenker på folk som medverka i programmet, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Onsdagsprogram_Valle_Radio_20110518

Slik burde det ikkje vere. Ettersom det ofte er dei same som er med, i alle fall over tid, burde vi hatt artiklar om fleire, slik at vi kunne hjelpe dei som ikkje er godt kjende til å sjå heilskap og kultur i eit større perspektiv.