Postludium om Johann Gottfried Walther

Share

I dag var det eg som skulle ha Postludium. Det er ein del veker sidan sist, var vel før påske. Av og til leitar eg litt etter eit tema eg skal ha, og denne gongen fall det seg slik at eg kom over ein organist som heiter Craig Cramer, han er professor ved Notre Dame University i Indiana i USA og ein mykje brukt musikar over there. Han har spelt inn to plater med musikk av Johann Gottfried Walther, på historiske orgel frå området der Walther levde.

Første delen av programmet var henta frå WALTHER Organ Works, Vol. 1, som er spelt inn på 1767 Volckland orgel i Tröchtelborn i Thüringen

Concerto del Sigr. Telemann in C minor, LV 136
I [Adagio] 00:02:25
II [Allegro] 00:02:28
III Adagio 00:02:05
IV [Allegro] 00:02:11

Christus der ist mein Leben 00:02:09 (Med strålekrans om tinde)

Lobe den Herren, den machtigen Konig der Ehren, LV 101 00:02:15 (Lover den Herre)

Siste stykket i programmet var henta frå WALTHER Organ Works, Vol. 2, som er spelt inn på 1770 Hofmann orgel i Mechterstädt i Thüringen
Concerto after Vivaldi in B minor, LV 133
I. Allegro 00:02:59

Då var klokka plutseleg 21 og eg fekk ikkje spelt dei to siste satsane i den konserten. Det var dumt, for det er fine orgelverk og dei var godt spelte. Men slik er det når ein snakkar for mykje sjølv. Eg måtte jo fortelje litt om Walther og om organisten, og då går tida.

Eg er jo heldig som kan ha ein halvtime i Valle Radio med orgelmusikk. Det er mykje fint som sjeldan vert høyrt, også på Spotify, der eg fann musikken eg spelte i kveld. Litt rart å tenkje på at utgangspunktet var eit program eg fann som Craig Cramer spelte i Knoxville, TX: http://list.uiowa.edu/scripts/wa.exe?A2=ind1105&L=PIPORG-L&T=0&F=&S=&P=43856 I utgangspunktet tenkte eg at eg kanskje kunne finne noko av det han spelte og slik setje saman eit program. I staden vart det heilt annleis, ettersom det vart basert på to plater han hadde på Spotify. Men i førebuingane prøvde eg å spele noko av det han hadde hatt på den konserten, og eg hadde lyst til å spele BWV 541, som er eit sprudlande stykke. Men etter kvart som eg arbeidde meg framover, kom eg til at det kunne vere triveleg å presentere litt av Walthers musikk i staden. Og så var det jo eit leksikalsk fellesskap i at han laga musikalsk leksikon, eg lagar setesdals leksikon 🙂