Meir om medaljar

Share

Tysdagskvelden kåserte eg i Valle Radio om å vise vyrdnad for kvarandre og snakka om Kongens fortenstmedalje og at eg hadde fått respons frå Tor Brokke og Angerd Gjerden i høve sendinga for ei tid tilbake. Tor fortalde då at Eivind Hovet hadde fått hederen i 1987, han hadde vore inne på Slottet sine sider og funne datoen 1. juli 1987.

I dag tok eg ein telefon til Knut T. Brokke for å høyre om han hadde noko informasjon om dette, og det hadde han, Eivind var gift med Gro, som var syster til Knut. Anny og Knut inviterte meg til å kome ut til dei for å finne ut meir. Dermed tok eg turen i ettermiddag, og det vart ein triveleg dag. Medan dei venta på meg, hadde dei endevendt papir dei hadde teke vare på, og det dukka opp både det eine og det andre som kunne få artiklar i Setesdalswiki. Til slutt fann dei programmet for markeringa då Eivind Hovet fekk medaljen. Det synte seg at den samlinga var i heimen til Eivind og Gro 28. november 1986. Ordførar Gudmund Åkre stod for tildelinga på vegner av Kongen, og Kongens vedtak var gjort om lag ein månad tidlegare, 27. oktober 1986.

Då sende eg ein epost til Slottet om at dei hadde feil dato på sidene sine, og ikkje lenge etter fekk eg svar om at dei skulle ta saka opp og sjå i sine protokollar og eventuelt rette det som stod på nettsidene. Du kan sjølv sjekke det på Slottet sine nettsider: http://www.kongehuset.no/c34070/tildelinger.html?ar=&sok_navn=eivind+hovet&sok_yrke=&sok_sted=&typer%5B%5D=kongensfortjenstmedalje&arkiv=1

Knut og Anny hadde og teke vare på dødsannonsen til Eivind Hovet, så dermed hadde eg dei viktigaste data for å kunne starte ein artikkel, så det gjorde eg. Artikkelen finn du her: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Eivind_Hovet Foreløpig er han ikkje så lang, men det er ein grei start.

Då det var gjort, var det naturleg å skrive om Knut. Etter kvart som eg skreiv, kom vi til å hugse på mange tema som kunne få plass i artikkelen. Det er ofte slik at når ein skriv, så veks det litt etter kvart. Det gjorde det også her. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Knut_T._Brokke

Takk til Knut og Anny for ein hyggeleg ettermiddag og for stoff til Setesdalswiki, som i kveld har 1291 artiklar.

Om du har noko du vil eg skal skrive om, kan du ta ein telefon til 9763 1408, så kan vi avtale det.