Fredag 3. juni 2011 – Siste sending før ferien

Share

Det var Ronny Stavsholt som var ansvarleg for sendinga, medan Kåre Rike og Inga Flateland var teknikarar. Telefonvakter var Torbjørg Hoftuft og Gudrun Nomeland. Ronny hadde sett opp dette programmet:

kl 18.00 Aktuell time
– Valle jakt og fiskelag m/ Knut Erik Paulsen
– Kunstnaren Hans Georg Kohler og Leonhard Jansen kjem i studio.

kl 19.30 Tankar frå Bibelen m/ Bjørgulv T. Berg
kl 19.30 Setesdal Regionråd informerer m/ Signe Sollien Haugå
kl 20.00 Ronnys time med mykje sommarmusikk.
– Henri Tore Viki kjem i studio og fortel om fotballskulen som skal arrangerast i juli.

kl 21.00 Opi sending m/Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike

Eg hadde diverre ikkje høve til å høyre programmet, men tek det likevel med på bloggen for skuld arkivet.