Folk og natur

Share

I sommar kjem du nok til å få høyre mest om aktiviteten på Setesdalswiki her på bloggen. Ettersom det ikkje er sending i Valle Radio, må eg jo finne andre ting å skrive om, og Setesdalswiki er jo meir relevant enn kva eg har på brødskiva mi til frokost eller kva eg et til middag. Med tema frå Setesdal går ein ikkje så lett tom. Og eg synest det er viktig å ha ein tekst på bloggen dei fleste dagane i veka. Etter at eg tok til å legge ut lenker til nokre av artiklane på Facebook og Twitter, har besøkstalet teke seg opp ein del. Det gleder meg naturleg nok.

I eit slikt regionalt leksikon vil det jo kome artiklar om folk og natur i regionen. I dag hadde Setesdølen to sider om Jon Bjones, byklaren som vart ordboksredaktør. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Jon_Bjones Der var det nok informasjon til at eg kunne skrive ein liten artikkel om han. Då eg leita på nettet etter bilete, fann eg eit lite på heimesida til Bø Rotaryklubb, der han har vore president frå juli i fjor og no skal levere kjedet vidare til ein annan i klubben. Det fekk meg til å mimre, for då eg var rektor på Hadsel Folkehøyskole på Stokmarknes, var eg aktivt med i Hadsel Rotaryklubb og var president i klubben eit år for lenge sidan.

Av dei andre nye artiklane i dag vil eg nemne artikkelen om Kaldsåni, som er ei elv sør for Hartevatnet der dei no planlegg eit småkraftverk. Eg fann informasjon nok i ein annonse i dagens Setesdølen til at eg kunne starte artikkelen, og etter kvart fann eg og litt informasjon på Internett.

Når ein lagar artiklar på ei slik wiki, er det viktig å få hyperteksten til å fungere. Hypertekst er lenker til andre artiklar, og på Setesdalswiki er dei blå når det er andre artiklar og raude når det ikkje er artiklar. Hypertekst er nok det som har gjort Wikipedia så populært, for med det kan ein lett gå frå artikkel til artikkel, utan å skrive inn nye søkeord. Artikkelen om Kaldsåni fekk blå lenke til Bykle, Hartevatnet, Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Landskapsvernområde og Setesdølen nr. 44, 2011. Men om du slår opp på artikkelen, ser du at det er røde lenker på fleire andre oppslagsord, der er ikkje artikkelen skriven enno. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Kalds%C3%A5ni Slik er det på nesten alle artiklar, dei lagar nye røde lenker. Så ein kan halde på lenge før hyperteksten er blå. No har Setesdalswiki 1341 artiklar og sikkert tre gonger så mange røde artiklar som ventar på å verte skrivne. Du som les dette er velkomen til å vere med og lage leksikon for ein flott region.