Gamlestev og nystev

Share

Å skrive om stev på Setesdalswiki hjelper meg til å lære noko nytt. No har eg skrive om gamlestevet Der æ so vent å vesteheio som er laga av Jon Bjørgulvson Rysstad, oldefar til Kim André Rysstad, som han skreiv på Facebook i dag. I løpet av dagen har det fått ei rekke kommentarar på Facebook etter at Øyvind Jacob siterte stevet der. Då gav han meg eit godt høve til å syne til artikkelen på Setesdalswiki, takk skal du ha for det, Øyvind.

Det meste i stevet, som har tre vers, er lett å forstå, men fivel, det trong ei forklaring. Difor la eg lenke til ordet, og skreiv ein artikkel om det og. Det er det same som myrull.

Det fine med hypertekst, som Setesdalswiki jo er, er at ein kan lage lenker til nye ord og omgrep. Her la eg til og med inn eit bilete av myrull. Frå lenka nedanfor kan du finne det
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Der_%C3%A6_so_vent_%C3%A5_vesteheio

Utgangspunktet for dette er ein kassett eg lånte på biblioteket i Valle. Det er rart å tenke på at då vi starta med Valle Radio, nytta vi kassettar ganske mykje. No kan vi knapt spele dei, om vi finn ein kassettspelar. Tidene forandrar seg.

Det andre stevet eg skreiv om i dag, er nystevet I fjødd å finne av Gunnar Tarjeisson Rysstad (1867-1928). Det er bare eitt vers, men innhaldsrikt likevel. I artiklane skriv eg ikkje diktanalyse, eit leksikon ser meir på korleis det er blitt brukt. Dette stevet er det mange som har lært seg, i Agder Folkemusikkarkiv er det ei lang liste med utøvarar som har framført stevet, men så langt har eg bare funne Bjørgulv Straume som har det på kassett eller plate som har vore til sals. Det kan vel fort endre seg når eg leitar litt.

I den artikkelen var det og turvande med ei ordforklaring, ordet finne er ikkje så vanleg i bruk lenger. Så då blei det endå ein artikkel. Alt finn du om du går på denne lenka: http://www.setesdalswiki.no/wiki/I_fj%C3%B8dd_%C3%A5_finne