Leverandør av livskvalitet

Share

I dag er eg på Setesdalstinget. Der vart stortingsrepresentantane frå Aust-Agder utfordra til å seie noko om Forventingar og realitetar – kommune- nærings- og distriktspolitikk framover. Tanken var at ein kanskje kunne få eit gullkorn i høve til Setesdal. Det var ikkje så lett for dei å formulere synspunkta sine i ei god form. Men eg noterte meg Svein Harberg si formulering: Setesdal bør arbeide for å bli den største leverandøren av livskvalitet til kommunane rundt eigen region.

Dette opplevde eg som ei formulering ein burde ta vare på. Etter kvart kom han og inn på reiseliv og landbruk og tilgroing som tema som ein kan arbeide med. Aktiv turisme er eit element i den samanhengen.

Saavi Nomeland spurde om vegen mellom Åseral og Bygland og vegen mellom Valle og Sirdal. Freddy de Ruiter og Ingebjørg Godskesen peika på at Setesdal Regionråd må stå for ei aktiv lobbyverksemd. Men alle snakka om at det var Riksveg 9 og E 18 som var prioritert.

I den spørjetimen var det ei rekke spørsmål frå setesdalspolitikarane, og med Styrk Fjærtoft Trondsen som ordstyrar vart det ei munter økt.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.