Programheltar og doldisar

Share

Dei siste dagane har eg arbeidd med å gjere alle lenkene blå på artikkelen om Setesdalstinget 2011 på Setesdalswiki. Du finn artikkelen her: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalstinget_2011

No er alle lenkene blå, men det var ein stor jobb å finne informasjon om nokre av dei som stod på programmet. Difor kalla eg kveldens blogg for programheltar og doldisar. Etter å ha skrive artikkelen om Jan-Inge Tungesvik, som er direktør for KS Region Agder, sende eg ein mail til han i ettermiddag for å høyre om det ikkje var råd å få litt meir informasjon om han. Han svara ganske fort at han diverre var forhindra frå å vere med på Setesdalstinget 2011 og at Wenche Tangene skulle halde innlegget han etter planen skulle hatt.

No i kveld er det klart at heller ikkje Per Bendixen kjem, dei to skulle vore saman om første økta torsdag morgon, der tema var Helsenytt, og dei skulle hatt eit innlegg om Økonomiske avtalar mellom kommunane og Sjukehuset. No er det ikkje så stort problem, Wenche klarar nok fint å halde det innlegget. Ho er Setesdal Regionråd sin prosjektkoordinator på dei mange helseprosjekta som etter kvart har vakse fram i samarbeid mellom kommunane.

Men mitt utgangspunkt for å skrive om dei på Setesdalswiki var at det er godt for deltakarar på ein konferanse å ha høve til å verte litt kjent med dei som held foredrag. På Setesdalskonferansen 2011 gjorde eg det same, og erfaringa derifrå støtta meg i at det er godt å ha ein wiki der ein kan lage lenker av programelement. Med hypertekst kan ein late lesaren få lese litt grundigare om dei som held foredrag og kva dei har gjort før dei går på talarstolen på ein slik konferanse. Men å finne slik informasjon er svært vanskeleg. Dei to som denne gongen vart programheltar er ikkje dei einaste doldisane i Aust-Agder. Fylkesrådmann Arild Eielsen er det heller ikkje lett å finne noko som helst om på Internett, verken kor lenge han har vore fylkesrådmann eller kva han gjorde før han fekk den jobben. I artikkelen om han har eg lista opp nokre styreleiarverv han har, dei fleste av dei er i selskap som Aust-Agder fylkeskommune eig. Noko måtte eg jo skrive i artikkelen om han.

Eg er for at vi får eit samfunn som er opnare og der fleire får vite om folk som held foredrag på konferansar og folk som er med i styre og råd. Difor jobbar eg med Setesdalswiki, til beste for regionen og folka som bur her.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.