Setesdalstinget 2011

Share

Dei siste dagane har eg vore oppteken av dette arrangementet som skal gå føre seg på Hovdestøylen komande veke. Du finn artikkelen her: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalstinget_2011

Målet mitt har vore å lage alle dei røde lenkene blå før konferansen startar. Dermed kan folk som skal på konferansen få vite litt meir om dei som skal halde foredrag. Eg gjorde det same til Setesdalskonferansen, som var på Refsnes Hotell tidleg i mai, det er ein måte å gje tyngde til arrangementet på. Setesdals Regionråd, som står bak konferansen, er jo og utgangspunktet for Setesdalswiki.

Etter kvart som eg skriv, lærer eg meir om arrangementet, og dei folka som kjem. Målgruppa for konferansen er kommunestyremedlemmene i Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. I prinsippet får dei innkalling, det er som eit vanleg kommunestyremøte. Men dei som skal slutte i politikken, er kanskje ikkje like interesserte i å delta på ein konferanse som går over to dagar, i alle fall ikkje om dei har ein annan viktig jobb som dei må få fri frå for å reise til Hovden.

No har eg bare att to røde lenker, så er heile artikkelen blå. Vonleg klarar eg å finne stoff om dei to siste i morgon eller tysdag.

Setesdal Regionråd gjer etter mi meining ein stor jobb for å binde saman Setesdalskommunane. Alle kommunane strevar med forholdsvis like problem, og regionrådet jobbar for at dei skal finne løysingar saman, ikkje på tvers av kvarandre. Det er betre med fire kommunar som samarbeider enn at dei vert slegne saman og all administrasjon flytt til Evjemoen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.