Helseprosjekt og festivalsommar

Share

I dag skreiv eg om eit av prosjekta til Helseprosjekt Setesdal på Setesdalswiki. Eg har jo lese om det, men i dag fann eg, takka vere ei lenke på Facebook, prosjektomtalen som har gjort at prosjektet psykisk helse og rus får pengar frå Staten og andre instansar. Eg fann og dei som er i prosjektgruppa, men det er ikkje lett å finne informasjon nok til ein liten biografisk artikkel om medlemene. Wenche Tangene, som er prosjektleiar i Helseprosjekt Setesdal, har vore med i Valle Radio fleire gonger, og du kan lese meir om Rus- og psykiatriprosjektet i Setesdal på http://www.setesdalswiki.no/w/index.php?title=Rus-_og_psykiatriprosjektet_i_Setesdal&redirect=no

Eg la ut lenke til prosjektet på Twitter, kanskje nokre av dei som fylgjer det eg skriv på Twitter, fekk nokre idear. Truleg får eg meir stoff om dette etter kvart.

Ettersom det var fredag, var det nytt Setesdølen, og eg tenkte at alle no hadde fått ekstrabilaget, men etter det eg fekk høyre frå Tina Høgevold, hadde folk i Valle ikkje fått det, men Øyvind Jacob sa at det var kome på Rysstad. Eg veit ikkje om posten har vore i manko på ferievikarar, Ronny Stavsholt har jo begynt på Bykle Vindu, og eg såg dei lyste etter folk, så kanskje det er grunnen. Eg la ut overskriftene til dagens Setesdølen her: http://www.setesdalswiki.no/w/index.php?title=Setesd%C3%B8len_nr._51,_2011&redirect=no

Og lenke til temaavisa, som eg fekk tysdag, finn du her:
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesd%C3%B8lens_temaavis_juni_2011

I morgon er det Blueslaurdag på Ose, her er Setesdalswiki sin artikkel om arrangementet, som startar klokka 15. http://www.setesdalswiki.no/w/index.php?title=2._juli_2011&redirect=no På den lenka ser du andre arrangement som går av stabelen i morgon. Mykje raudt, eg klarar ikkje å få med meg alt som skjer i Setesdal for tida. Difor hadde det vore triveleg om du som les dette og veit noko, og vart med i skrivinga. No har Setesdalswiki 1424 artiklar, alle kan skrive, og det er nok å skrive om.