Almind kirke

Share

I dag var eg på besøk i Almind kirke i Danmark. Ikkje fysisk, men gjennom eteren fekk eg med meg gudstenesta frå denne vesle steinkyrja frå 1100-talet, sjå bilete her http://www.panoramio.com/photo/25323952 og artikkel på dansk wikipedia
http://da.wikipedia.org/wiki/Almind_Kirke_%28Viborg_Kommune%29

Gudstenestene i Danmark startar klokka 10, og Niklos hadde sendt meg oversikt over alle radiogudstenestene frå Danmark i 2011 som ei sommarhelsing denne veka, så eg tenkte eg fekk prøve å finne fram til Danmarks Radio på parabolantennen min, det er sjeldan eg høyrer radio der, men det var jo ikkje å forakte. Du kan sjekke høgmessa ut sjølv ved å gå til denne sida, der ligg det podcast. Der står og salmene oppført. Eg hadde jo likt å kunna lese den preika, for det var ei god preike som ein gjerne kunne grunne på. Presten Inge Mader Jensen via ein del av talen til situasjonen rundt terroraksjonen i Oslo og på Utøya, og det var interessant å få eit perspektiv frå nabolandet i sør.

I tillegg er gudstenestene i Danmark meir etter det som vi tradisjonelt kjenner som gudstenesteliturgi, i Danmark har ikkje reformane vore så kraftige som i Norge. Sjølv om salmemelodiane tidvis er annleis enn våre, slik det var på Kjærlighet er lysets kilde (den står ikkje på salmelista på DR-sida) så er det kjensleg liturgi samstundes som eit anna språk gjer at ein vert merksam på skilnadene.

Og så har dei tid til å få med seg orgelmusikken til slutt, eg tenkjer nok at Niklos likar det, eg gjer det i alle fall. Så om du ikkje har noko anna føre sundag klokka 10, kan ein runde til Danmark via parabolen anbefalast.