Kappleik og sanghelg

Share

Det har vore stor aktivitet i Setesdal denne sommaren, og det er ikkje slutt enno, for komande helg er det Setesdalskappleiken 2011 på Rysstad, den har eg skrive om på Setesdalswiki, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalskappleiken_2011 og Evangelisk song og musikkhelg på Ose, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Evangelisk_song_og_musikkhelg_2011

Så her er det noko for ulike interesser. Eg for min del skulle gjerne vore begge stader, men kjem ikkje til å vere nokon stad i Setesdal denne helga heller, eg held meg til Mandal, no er det siste helga barnebarna er på besøk hos morfar og mormor. Snart startar skulen att, både for store og små.

Men eg vil prøve å skrive litt om begge arrangementa på Setesdalswiki, og eg har alt skrive om nokre av dei som deltek på Setesdalskappleiken 2011. Det slår meg at årets arrangement kanskje toppar det som har vore år om anna, her er både dei lokale storspelemennene Hallvard T. Bjørgum og Gunnar Stubseid og kvedarane Kirsten Bråten Berg og Kim André Rysstad, av desse er det bare Hallvard eg enno ikkje har artikkel om på Setesdalswiki. Og så er gruppa Frifot der, den svenske folkemusikkgruppa skreiv eg om på Setesdalswiki i dag, og eg laga og ein artikkel på wikipedia.

Men det er mange namn som eg ikkje har artiklar om, av dei som skal undervise fredag er det mange som manglar artiklar.

Når det gjeld Evangelisk song og musikkhelg har eg bare artikkel om helga og om Oddvar Høgevoll på Setesdalswiki. Eg skulle gjerne hatt artiklar om dei som syng, men det er vanskeleg å finne informasjon, så det tek tid å få til slike artiklar. Men vonleg kjem dei, om ikkje i år, så kanskje til neste år.