Runer i Evje og Hornnes, Bygland og Valle

Share

I går skreiv eg om 18 runeinnskrifter i Bykle. Alle er helleristningar i Storhedder, som det er naturlostur til i morgon frå Bykle og Hovden med Bjarne Tveiten som naturlos. Dei som er med på turen får nok vite meir om innskriftene.

Eg tenkte eg skulle finne ut om det var nokre runeinnskrifter i dei andre Setesdalskommunane, men det var smått stell. Om vi startar i Evje og Hornnes, så var det ein i den lista eg henta dei 18 frå i går:

N 183 – FOSSVIK, EVJE KOMMUNE, AUST-AGDER
Innskriften er datert til middelalderen og er risset på en sten av granit.
Innskriften lyder:
runeinnskrift
o=not=r : a mik : a ho=no=m
Ônundr á mik á Hornum.
Oversatt til norsk blir det “Ånond på Horne eier meg”.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 12.

Går vi så til Bygland, er det ein der og:

N A351 – UKJENT STED, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER
Innskriften er datert til middelalderen og kjennes fra en 1800-tallstegning (AA 5330) av Morten Smith Dedekam.
Innskriften lyder:
[…aærta(þ)e + …]
???
Innskriften lar seg ikke tolke.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. NOR 1999 s. 18.

Endeleg kjem vi til Valle, der det og er ein:

N 189 – RIKE, VALLE KOMMUNE, AUST-AGDER
På Rike-skjoldet, som er et såkalt bóndaskildir, står skrevet en runetekst på skjoldbuen. Innskriften er datert til ca år 1200 og risset på en skoldbulen. Oppbevares på Oldsaksamlingen (nr. 954).
Innskriften lyder:
Rike-skjoldet
kun=nar girþi mik hlhi a mik
Gunnarr gerði mik. Helgi á mik.
Oversatt til norsk blir det “Gunnar gjorde meg. Helge eier meg.”

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 42.

Lenke til desse funna er http://www.arild-hauge.com/innskrifter3.htm

Men ein til i Valle er nemnd i ein annan artikkel, NORSKE RUNEINNSKRIFTER MED DE YNGRE RUNER, sjå http://www.arild-hauge.com/innskrifter1.htm

N 188 – HOFTUN/HOFTUFT, VALLE KOMMUNE, AUST-AGDER
Et snellehjul til en håndtein av kleberstein som ble funnet på en støl tilhørende gården Hoftun, har følgende runeinnskrift skrevet langs siden av snellehjulet:
Hoftun snellehjul
kunitr kerþsnalt
Gunnhildr gerði snáld, dvs. “Gunnhild gjorde (dette) snellehjul”.
Vi har her mest sannsynlig en runeinnskrift skrevet av en kvinne.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 41. Bilde av runeinnskriften.

I denne lista er det to frå Bygland:

N 185 – BYGLAND, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER
Innskriften er datert til vikingtiden, men kjennes kun fra tegning af biskop Thomas Wegner fra 1639 til bruk i Ole Worms runeverk.
Innskriften lyder:
[+ kuþ hiabi s(a)l ma(h)niltar]
Guð hjalpi sál Magnhildar.
Oversatt til norsk blir det “Gud hjelpe Magnhilds sjel”.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 33.

N 186 – BYGLAND, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER
Innskriften er datert til vikingtiden, men kjennes kun fra tegning af biskop Thomas Wegner fra 1639 til bruk i Ole Worms runeverk.
Innskriften lyder:
[þo(l)afr : s(t)a(l)a : sunr rasti : stain : aftir (o)laf : il(o)nssun (o) (b)uk(l)onti :]
Þorlafr Stála sonr reisti stein eptir Ólaf Erlendsson á Bygglandi.
Oversatt til norsk blir det “Torleiv Stålason reiste sten etter Olav Erlendsson på Bygland”.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 34.

Og ein er frå Evje:

N 184 – GALTELAND, EVJE KOMMUNE, AUST-AGDER
Galteland-steinen fra Setesdal må være reist etter 1015, da det er en minnestein etter en Bjor som falt i et slag da den danske kongen Knut den mektige angrep England.
Innskriften lyder:
Galteland-steinen
arn (stin) risti þi(na) iftir bior (s)un sin (sa uar)tuþr iliþi þ(a)s knursoti iklat
Dvs. Arnsteinn reisti stein þenna eptir Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá es Knútr sótti England, som oversettes “Arnstein reiste denne steinen til minne om Bjor, sin sønn; han døde i hæren da Knut angrep England”.

I en annen innskrift på stenen står også:
Galteland-steinen
inis ko(þ)
Helt sikker er ikke denne oversettelsen, men det kan stå “Én er gud”.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 14. Bilde av runeinnskriften. The Galteland Rune Stone, Aust-Agder. Historisk museum, Galtelandsteinen