Fjell og nutar 3

Share

Nå har Reidar Tveito laga ferdig 3. og siste heftet i serien om Dei høgaste fjell og nutar langs båe sider av Otra. Siste hefte handlar om Hylestad, Valle og Bykle, er trykt i 200 eksemplar på Setesdalstrykk og kostar 130 kroner. Les om forfattaren her: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Reidar_Tveito

Han ringde meg i dag og sa at eg måtte kome innom på Byglandsfjord for å få eit hefte. Det ville eg gjerne, dermed kunne eg legge ut melding på Facebook og skrive om det på bloggen. I det siste heftet har han teke med

Beinleinuten, 1303 moh, gamle Hylestad kommune, vesthei
Urdalsknuten, 1434 moh, gamle Valle kommune, vesthei
Glåmsheii, 1224 moh, gamle Hylestad kommune, austhei
Kaldeskardnutan, 1342 moh, gamle Valle kommune, austhei
Snjoheinuten, 1438 moh, fin tur, men til feil topp i Bykle vesthei
Austre Kaldafjell, 1452 moh, Bykle vesthei
Sæbyggjenuten, 1504 moh, Bykle austhei

Han har og med eit oversiktskart over øvre Setesdal bakerst i heftet. Der er toppane teikna inn.

Det er interessant å lese Reidar Tveito sine hefte. Han skriv levande og interessant om turane, og heftet er fullt av bilete som syner korleis han gjekk for å kome seg til toppen. Eit GPS-diagram er og med for å syne stigning. Reidar har auge for både dei små detaljane i naturen og dei vide panorama. Så sjølv om ein ikkje går i heia, kan ein ha glede over bøkene. For den som går i heia, og som har vore på nokre av dei toppane han har teke bilete av, eller ved eit av dei mange vatna i Setesdalsheiane, burde bileta og teksten gje grunnlag for samtale og forteljing.

Reidar har no gjeve ut tre slike hefter. Det første var på 48 sider, dei to siste på 52 sider kvar. Dei er flotte dokument av naturen i fjellet. Eg vil seie som TV-reklamen: Løp og kjøp.