Spørjeundersøking

Share

I dag vart elevane mine utsett for ei spørjeundersøking. Det var elevar i ungdomsskulen som hadde laga undersøkinga, og dei ville vite om våre elevar forstod ein del ord. Dei tre første orda gjekk nokonlunde greitt, revolusjon, dagleg og krig.

Men det vart verre då undersøkinga gjekk vidare, for moydei er Valle-dialekt og ikkje brukt i vokabularet som vi har på Valle Vaksenopplæring. Ein periode hadde vi undervisning i vallemål, men det måtte gå ut i år. Elevane kan nok noko vallemål, men det må nok helst kome i ein talt samanheng, og ikkje som einskildord.

Vi oppdaga og at vi i vaksenopplæringa ikkje er så aktuelle som ungane, for dei hadde ei rekke interjeksjonar på spørjeskjemaet, og då måtte dei vaksne svare nei, dei forstod ikkje din drittunge og fy fela og fy søren. Eg er nok noko usikker på om vi skal ta slike ord inn i det vokabularet som elevane våre lærer, i grunnen synest eg dei har nok med dei orda som vil vere nyttige når dei kjem på Norsk Språktest.

For det er Norsk Språktest som er målet. Elevane må klare den enklaste av desse, den som heiter Norsk Språktest 2. Då kan dei etter å ha budd sju år i Norge, søkje norsk statsborgerskap. Dei kan gå vidare og ta Norsk Språktest 3 og Norsk Språktest Høyere Nivå og slik dokumentere auka forståing av det norske språket. ALle testane inneheld lytteforståing, leseforståing og skriftleg framstilling, og så er det ein munnleg test.

Men avanserte interjeksjonar er ikkje i pensum. Vi held oss til Hei, hallo, uff, isj og au. Interjeksjonar i den gruppa, dei ville nok dei vaksne elevane klart, sjølv om dei er vanskelege å oversette eller å seie kva dei betyr, ein må vel helst seie i kva situasjonar ein nyttar dei.

For meg synte spørjeundersøkinga at dei unge elevane nok lærer norsk på ein meir rett fram måte enn foreldrene gjer og at noko av vokabularet frå skulegarden lett melder seg i det aktive språket.