Ny siger for likningskontor og folkeregister

Share

Etter kvart har likningskontoret og folkeregisteret i Valle vore gjennom mange rundar der dei har måtta kjempa mot nedlegging. Difor var det hyggeleg å lese i Setesdølen i dag at Valle får behalde skattekontoret.

Hildebjørg Kjelleberg og Inga Flateland gjer ein god jobb for publikum, ikkje minst veit alle utledningane det. Når dei lurer på noko, går turen innom likningskontoret og då får dei god hjelp på eit språk dei skjøner. Sjølv om mange ting kan ordnast på data er det lettare når ein får snakke med eit levande menneske. Hildebjørg og Inga hjelper med det meste.

I Bykle gjekk det ikkje like godt, det einmanns-bemanna kontoret der vart lagd ned i denne runden. Men det kan kanskje føre til at dei får selskap på kontoret i Valle, og at det blir bemanna med tre personar. For alle i Øvre Setesdal som treng råd og rettleiing frå etaten, må det jo vere lettare å kome til kontoret i Valle enn å dra til Evje, det er truleg bare byråkratane i hovudstaden som ikkje skjøner det.

Av og til må dei tilsette i Valle vise til Skatt Sør, som visstnok held til i Vestfold. Nokon kvar har nok vore oppgitt over dette, jo lenger borte frå folk, jo vanskeleg å forstå kva problemet er, verkar det som. Men Hildebjørg og Inga gjer det beste dei kan for oss, og me er glade på deira vegner at kontoret framleis skal vere i Valle og at dei ikkje måtte samlokaliserast på Evje. Breidband burde gjere det lett å dele data med andre kontor i etaten.