Frå helseprosjekt til Minot

Share

Sendinga i Valle Radio i kveld var variert:

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Tron Støle
20.00 Musikkreise til haustfesten i Minot ved Johs. Bjørkeli
21.00 Open sending ved Henri Tore Viki og Rolf Erik Homme

I den aktuelle timen hadde Bjørgulv T. Berg programpresentasjon før sangen Velbegavet av Niels Hausgaard. Deretter gjekk det i telefonsamtalar med gjestene iblanda musikk, i kveld fekk eg med meg musikken og.
* Kjersti Plathe om ruskonsulent og psykolog i Setesdal Regionråd
*Underlig trygt med Ole Paus
*Samtale med Else Gyro Rysstad om Hovdenrevyen 2011
*Still crazy after all these years med Paul Simon
*Telefon til Wenche Tangene, leiar av Helseprosjekt Setesdal, som fortel om første dag for å teste ut desentralisert sjukehusteneste på Evje. Pasienten får eit lokalt tilbod, og legen får høve til kompetanseoppbygging. Kardiolog er den første. Geriatri er den neste, lege Pål Friis frå SSK skal kome ut til alle kommunane. Lavt pasientgrunnlag krev at kommunehelsetenesta må samarbeide med andre, som i Demensteamet i Setesdal, kanskje kan erfaringane frå dette overførast til andre område. Frode Verpe er prosjektmedarbeider for dette og bistår alle kommunane med å finne ut kva dei kan levere lokalt og kva dei må hente frå sentralt hald.
*Chet Atkins: Mr. Sandman
*Telefon til Knut H. Nomeland, leiar i Valle Bondelag om avlinga i år. Det har vore ein våt sommar. Kvaliteten på foret er ikkje så god, så bønder må spe på med kraftfor. Lamma hadde ikkje vekt som ein har vore vant med. Nokre har tapt opp til 15% av dyra på heia, andre har fått heim det meste. Ørna har vore meir aktiv i år.
*Buck Owens: Together again

Etter andakten var Tron Støle i studio. Han fortalde litt om situasjonen for Valle skule, og hadde også fått informasjon frå kulturkonsulenten i Valle, Torunn Charlotte Lund. Du finn fleire detaljar på sida om programmet på Setesdalswiki: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_26._oktober_2011

Men du finn ikkje så mykje om høgdepunktet i kveld: Johs. Bjørkeli sitt program frå Minot. Det musikk-kåseriet må opplevast og kan ikkje gjenskapast. Glitrande om reisa dit og opplevingar der, ikkje minst musikalske opplevingar.

Takk til Bjørgulv for eit godt samansett program og alle andre som atter ein gong gav Valle Radio høve til å gje folk i Øvre Setesdal ein fin kveld ved radioen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.