God betring, Astrid

Share

Astrid Nomeland ringde meg for ei veke sidan og lurte på om eg kunne få med noko om kommunikasjonskurs for par som Valle diakoniutval skulle arrangere med Kåre Nygård frå Aust-Agder familievernkontor denne helga. Sjølvsagt kunne eg det, og eg lova henne å nemne det i tysdagssendinga, då var ho oppteken og kunne ikkje kome i radioen, men onsdag kunne ho, og eg avtalte då med henne at eg skulle formidle til Ronny Stavsholt at ho kunne kome i den aktuelle timen.

Så gjorde eg det, rett nok noko seint, men Ronny lova plass til henne, og alt verka greitt. Men onsdag føremiddag då eg ringde til henne, tok ho ikkje telefonen. Seinare ringde ho tilbake og sa at ho var på sjukehuset, ho hadde brote armen kvelden før og blitt sendt ned om natta for å bli operert. Så ho bad meg høyre med Jorunn Høiland om ho kunne kome i radioen i staden, ho var og i diakoniutvalet, fortalde Astrid.

Men Jorunn kunne ikkje, og neste på lista var Gunveig, men også ho hadde andre planar for kvelden. Då ringde eg tilbake til Astrid og lurte på om ho kunne seie noko på telefonen i staden for frå studio. Og Astrid lova det, og halv sju var ho på lufta frå sjukesenga. Då fortalde ho at ho kvelden før skulle ut med noko søppel, det var rundt midnatt, og så låg det noko material som ikkje bruka ligge utanfor huset, og då fekk armen gjennomgå. Ho rekna med å kome heim på torsdag. Eg kan ikkje seie anna enn God betring, Astrid.

Kurset, som altså startar i morgon, er eit kommunikasjonskurs for par. Det er ofte at par ikkje er så gode til å kommunisere, og då kan det kome knute på tråden. Enkle køyrereglar for god kommunikasjon kan redusere konflikter i parforhold, og det kan gjere livet betre for alla partar. Slike kurs har etter kvart blitt vanlege å ha rundt om, og Kåre Nygård har lang erfaring i å arrangere slike kurs, så han burde kunne gje god hjelp til deltakarane. Prisen for kurs og mat var bare 300 kroner, så det burde vere overkommeleg for dei fleste.

Diakoniutvalet i Valle gjer ein viktig jobb med å gje hjelp i mellommenneskelege relasjonar på mange ulike måtar. Primus motor for dette har i mange år vore Astrid Nomeland, og prostidiakon Per Emanuelsen har hjelpt i diakoniarbeidet på mange måtar. I kveld hadde han til dømes sjømannskyrkjekveld på Hovden med vaflar og prat i Fjellgardane kyrkje. I helga er det altså kommunikasjonskurs for par. Diakoniutvala i Valle prestegjeld fortener ros og takk for sitt gode arbeid.

Brokkediltarar

Share

Eg har artiklar på Setesdalswiki om Brokkedilten 2009 og 2011. Eg tenkte det hadde vore interessant å ha artiklar om Brokkedilten år for år, så eg skreiv til Valle IL og spurde om dei hadde informasjon. Eg fekk ein hyggeleg mail att frå Sigbjørg Næss, som no har teke over som leiar. Ho meinte at det var ein heil perm med resultat frå Brokkedilten, og eg skulle få den til å skrive inn resultata. Så det vil kome meir informasjon om dette motbakkeløpet frå Hylestad barnehage til Haugelandsvegen i Brokke etter kvart.

Eg hadde skrive om Brokkedilten her på bloggen i 2007, trur eg det var, og då skreiv eg at det gjekk til Furestøyl. Det trudde eg heilt til i går, då fekk eg vite av Øyvind Uppstad, som har delteke i Brokkedilten i mange år, at det gjekk til krysset med Haugelandsvegen i Brokke.

I går skreiv eg om tre deltakarar på Setesdalswiki, Øyvind Uppstad, dottera Elin Uppstad og Aron Åkre Rysstad. Dei to siste var i Valle Radio og fortalde om løpinga si, dei har jo hatt svært så gode resultat.

Tidlegare i haust skreiv eg om vinnaren i år, Bjarne Vad Nilsen, fysioterapeuten i Bykle, og i dag skreiv eg om vinnaren i fjor, Trond Arne Rugland. I dei to artiklane eg har skrive til no om Brokkedilten, er det og andre blålenker, og blå lenke tyder at det er ein artikkel om vedkomande. Arild Aabø har jo vunne løpet fleire gonger, og det er artikkel om han på Setesdalswiki, men og andre, både mosjonistar og dei som har fått tidtaking.

Eg lurer forresten litt på det med tidtaking, for det kan jo ikkje vere lett å starte klokka i målområdet når starten går på Riksveg 9, men dei har nok funne ei løysing på det. Her er lenka til artikkelen om Brokkedilten, der kan du gå til artiklar om årlege løp, fleire vil kome etter kvart. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Brokkedilten

Ein produktiv kveld

Share

I kveld var det ein produktiv kveld for Setesdalswiki. Eg hadde lova Astrid Nomeland at eg skulle prøve å få til at ho kunne kome i Valle Radio i kveld, og det hadde Ronny Stavsholt lova. Men så braut ho armen og måtte på sjukehuset. Dermed måtte intervjuet gjerast pr. telefon, og det var litt fram og tilbake om korleis eg skulle få gje nummeret hennar til teknikaren. Det enda opp med at eg tok turen ned i radioen, det hadde eg ikkje planlagt, men det vart interessant likevel. Når eg sit i radioen, er det ikkje alltid eg får høyre så mykje av sendinga, men i kveld fanga eg opp nok til å lage ei rekke artiklar.

Fyrst var det naturoppsynsmann Peter Hermansen, eg fann ikkje noko om han, men SNO Bykle fekk artikkel. Så kom Magnhild Hovet, ho skulle ha Kommunen informerer, og då fekk eg skrive ein artikkel om henne. Så kom Elin Uppstad og Aron Åkre Rysstad, løpartalenta som skulle vere med i Ronnys time i kveld. Øyvind Uppstad var med dei, og eg fekk artiklar om alle i tur og orden. Eg har jo artiklar om dei fleste medarbeiderane i Valle Radio, men telefonvaktene i kveld hadde eg ikkje artiklar om frå før. Begge jobbar i Valle Sparebank, så eg fann bilete der. Og plutseleg hadde eg sju nye artiklar i kveld. Du finn lenker til alle desse på sida på Setesdalswiki som fortel om sendinga i kveld: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_19._oktober_2011

Sjølv om kvelden på Setesdalswiki var produktiv, vert bloggen ikkje så lang i kveld. Det har vore mange telefonar til dei som har opi sending, og Ronny hadde eit variert program i kveld, så det har vore bygderadio på sitt beste.

Program for veke 42, 2011

Share

Tysdag 18. oktober 2011

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Nytt frå kyrkje og kristenliv
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Fylg med på Setesdalswiki: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radios_tysdagsprogram_18._oktober_2011

Onsdag 19. oktober 2011

Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakter: Ingebjørg Helle Haugen og Ingunn Åkre Uppstad

18.00 Aktuell time
19.00 Tankar frå Bibelen
19.30 Kommunen informerer ved Magnhild Hovet, Valle barnehage
20.00 Ronnys time
21.00 Opi sending ved Kåre Rike og Jorunn Lund Harstad

Høyr Valle Radio på http://www.valleradio.com
Fylg oss på Facebook
Les om programmet på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_19._oktober_2011

Minnestund

Share

I dag starta dagen med minnestund. Det har etter kvart blitt ein tradisjon at når ein som har vore elev på skulen, går bort, vert det halde minnestund. Avhengig av situasjonen kan det skje både i klassen og for heile skulen. Valle Vaksenopplæring er ikkje større enn at for oss var det naturleg at heile skulen samlast for å minnast Pika David.

Vi har hatt ein praksis på skulen med å syngje evangeliske sangar på norsk, ettersom dei burmesiske flyktningane kjenner mange av melodiane. Dei er kristne, og då har vi ein felles kultur sjølv om villkåra dei har levd under har vore varmare og hardare enn her i landet. Når ein kjenner melodien, vert øvinga å lese norske tekstar så fort at dei kan fylgje med i songen. Det pleier å gå ganske godt når Øystein sit ved pianoet og eg er forsangar.

Minnestunda starta med at Pika sin svigerson, Thawat, tente eit lys. Så song vi O, bli hos meg. Det er ein sang som opprinneleg kom frå engelsk, Abide with me. Du kan lese meir om sangen på Wikipedia, http://no.wikipedia.org/wiki/O_bli_hos_meg

Etter sangen hadde Noe Bow eit lite minneord. Det meste av det sa han på karensk, men han takka og frå Pika David for alt Valle kommune og Valle Vaksenopplæring hadde gjort for han og familien. Det var ei kjenslevarm stund, og etter ei bøn som vart avslutta med Fader Vår på dei språka elevane var mest fortrulege med, song vi Hjemme i himlen, Leonhard Gudmundsen sin sang som så mange er blitt glade i.

Gravferda vert ikkje før neste tysdag.

Fårikål på Landeskogen

Share

Ein liten annonse i Setesdølen fortalde at i dag var siste dagen med sundagskafe på Landeskogen. Det høvde slik at eg drog oppover tidleg i dag, for Reidun skulle med toget til Nittedal klokka 14, og dermed var det naturleg å dra etter at eg hadde kjørt henne oppover.

Eg tok Setesdalsvegen ut av Kristiansand, men på Mosby svinga eg over til Vennesla og fylgde den vegen oppover, kunne vere greitt med ein tur i fint haustver. Eg stoppa på Grovane og tenkte at eg skulle sjå toget køyre forbi, men det var seint, eg fekk vite at det måtte vente på buss frå Marnardal, for toget frå Stavanger hadde fått tekniske problem, så etter ti minutt utan at toget kom, drog eg vidare oppover, men toget hadde vore seinare enn som så. Imidlertid var det før ruta i Oslo, så Reidun nådde ein tidlegare buss til Nittedal enn ho hadde planlagt.

Sjølv tok eg turen om Vatnestrøm, der hadde eg aldri vore før, så eg tok litt sightseeing der før eg drog over fjellet og kom ned på vegen som fører til Iveland og Riksveg 9. Eg svinga til og med innom Birketveit, dei feirar jo 125-årsjubileum. Eg trur det var den nye ordføraren som var innom på Rådhuset ein tur nett då eg snudde der, men eg er ikkje flink til å kjenne folk, så det kan ha vore ei anna.

Etter å ha tanka på Evje, gjekk turen til Landeskogen, der vi var to som åt fårikål då eg var der. Maten var nydeleg, billeg var det og, 130 kroner for middag og dessert med kaffe. Og så låg det nokre brosjyrer der om Landeskogen og ideen om fredssenteret. Eg plukka dei med meg og vonar at noko kan brukast på Setesdalswiki eller på bloggen etter kvart.

God og mett rulla eg så nordover mot Valle og kunne finne fram datamaskinen og skrive litt på Setesdalswiki før fotballkampen starta på TV, og snart var det tid for blogging og plutseleg var blogginga og ferdig. God natt.

Til Vest-Agder

Share

Eg køyrer til Vest-Agder kvar helg, men det er ikkje det eg vil skrive om i kveld. For den saka som folk flest i Setesdal er opptekne av, er at nokre kommunar i Aust-Agder no søker overgang til Vest-Agder. Det kom til og med på Nytt på Nytt i går kveld, så det er ikkje ukjent i sentrale strok heller.

Før har det vel helst vore kommunikasjon som har vore grunnlaget for at ein kommune søkte overflytting frå eit fylke til eit anna, og det er ikkje så ofte det har skjedd. Men Ølen kommune, som ligg i Sunnhordland, vart overflytta til Rogaland og samanslegen med Vindafjord kommune i 2002.

På mange måtar er det kommunikasjon som gjer at kommunane vest i Aust-Agder og vil til Vest-Agder. Det gjeld både Lillesand, Birkenes og Iveland, som alle vert dregne mot Kristiansand, men det gjeld og Setesdalskommunane, som opplever at det er mykje lettare å dra til Krisiansand enn over heia frå Evje mot Arendal. Dermed vil ungdom som skal ha utdanning, heller gå på skule i Kristiansand enn i Froland og Arendal. Folk i Setesdal kjøper seg leilighet i Kristiansand, om dei då ikkje har slekt i Arendal.

Men den nyvalde fylkesordføraren Bjørgulv Sverdrup Lund, som er for eitt Agder, må imidlertid respektere resultatet i folkeavstemminga om eitt Agder, som vart halden i Aust-Agder i samband med kommunevalet 2011. Der vart det fleirtal for å ikkje gå for samanslåing. Når no fire kommunar likevel søkjer seg til Vest-Agder, vil det forsvinne 20.000 innbyggjarar frå Aust-Agder, og det er ikkje lystelege tonar for ein nyvald fylkesordførar, så han må arbeide politisk for at så ikkje skal skje, sjølv om han personleg truleg gjerne såg at det skjedde. Med dei fire fylgjer kanskje dei tre øvrige Setesdalskommunane, og då er kommunetalet i aust redusert til åtte.

I Setesdølen for fredag 14. oktober 2011 vart det peika på at det bare går ein buss frå Arendal til Evje om dagen, så er ein på sjukehuset, må ein vente heile dagen før bussen går mot Setesdal att. Det går vel ein om morgonen og, men den går for tidleg til at han er til nytte for ein som skal til legekontroll. Og i Setesdal blir det sagt at ein reiser ikkje til Arendal om ein ikkje skal døy, sjukebilane køyrer oss primært til Arendal.

For dei fleste praktiske føremål ville det vore godt om fylka blei slegne saman. For dei kommunane som no har søkt, gjeld i alle fall kommunikasjonsargumentet like mykje som det gjorde i Ølen.

Varaordførarar og ordførarar

Share

Det teiknar seg no eit bilete av situasjonen når det gjeld politiske leiarar i Setesdal dei neste fire åra. Sjølv om Setesdalswiki ikkje har artiklar om alle kommunestyremedlemene, har det regionale leksikonet no artiklar om ordførarane og varaordførarane i alle dei fire Setesdalskommunane.

Bykle: Jon-Rolf Næss og Tor Hallvard Mosdøl
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Jon-Rolf_N%C3%A6ss
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tor_Hallvard_Mosd%C3%B8l

Valle: Tarald Myrum og Frode Verpe
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tarald_Myrum
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Frode_Verpe

Bygland: Leiv Rygg og Olav Neset
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Leiv_Rygg
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Olav_Neset

Evje og Hornnes: Bjørn A. Ropstad og Bjørn
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Bj%C3%B8rn_Ropstad
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Finn_Bj%C3%B8rn_R%C3%B8rvik

Så her kan du oppdatere deg på kven som skal leie det politiske arbeidet i Setesdal i dei komande fire åra. Med tida vil det og kome artiklar om dei andre medlemene av kommunestyra i Setesdal.

Ettersom Setesdalswiki registrerer overskriftene i Setesdølen, vert det og ein del artiklar om Iveland og Åseral. Setesdalswiki har difor og artiklar om ordførarane og om varaordførarane i Iveland og Åseral i komande periode.

Iveland: Gro-Anita Mykjåland og Sig Tove Aasen
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Gro-Anita_Mykj%C3%A5land
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Sig_Tove_Aasen

Åseral: Oddmund Ljosland og Kari Røynlid
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Oddmund_Ljosland
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Kari_R%C3%B8ynlid

Lukke til med lesinga

Runda 1800 artiklar

Share

I går kveld runda Setesdalswiki 1800 artiklar. Det var artikkelen om plan- og miljøutvalet i Valle som fekk æra, utvalet som Torleif B. Harstad skal leie i komande periode. Valle var fyrste kommunen i Setesdal til å konstituere seg etter kommunevalet 2011, og dermed var grunnlaget lagt for å skrive nokre artiklar om råd og utval i Valle kommune. Til no har eg laga seks, og dei har fått eigen kategori.

Men i dag hadde eg andre hyggelege opplevingar og. Nokre var knytt til Setesdalswiki, for det var kommunestyremøte i Bykle med val av ordførar og varaordførar, og ein tidlegare Kvitsund-elev, Tor Hallvard Mosdøl, vart varaordførar, og då samarbeidde vi litt for å få på plass ein artikkel om han og, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tor_Hallvard_Mosd%C3%B8l Tidlegare i dag skreiv eg om Sigbjørg Næss, som var varaordførar i Valle til i går, så å skrive om to varaordførarar på ein dag, det vil nok ikkje skje så ofte.

Og så var det bursdagsselskap i dag. Ein av elevane fylte 28 år og han kom med bløtkake, dermed vart det sang og fest i pausen på skulen. Det er mykje sang på skulen no for tida, det er ein fin måte å hjelpe elevane til å få fart på norsken, så snart høyrer eg Blåveispiken, snart ei salme. Eg har tenkt at vi burde kontakte dagsenteret på Valle Bygdeheim og avtale ei sangstund der oppe ein føremiddag. Det hadde vore hyggeleg for både elevar og pensjonistar, hadde eg tenkt.

Eg skreiv på Facebook i går at eg kunne ta imot folk som ville vite meir om Setesdalswiki i dag etter klokka 14. Det kom ingen, men seinare på dagen kom det eit spørsmål om eg kunne finne det arabiske alfabetet, då måtte eg til wikipedia, og snart så fann eg det og den som leita kunne få med seg ei utskrift. Så om du trur at eg har det kjedeleg når skulen er ferdig her i Valle, så kan eg avkrefte det. Det hender mest allstøtt noko som gjev liv og variasjon til dagane. Og i morgon er det fredag og Mandalstur.

Program for veke 41-2011

Share

Desse programma har alt vore, så eg legg dei inn her bare for å ha dei med 🙂

Tysdag 11. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld. Minneprogram om Jessy Dixon
19.30 Nytt frå kyrkje og kristenliv
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer engelsk kyrkjemusikk.
21.00 Kyrkjebakken

Les om programmet på Setesdalswiki:
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radios_tysdagsprogram_11._oktober_2011

Onsdag 12. oktober

18.00 Kommunestyremøte

Les om møtet på Setesdalswiki:
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Valle_Radio_12._oktober_2011